Rok 2015 powoli się kończy. Przypominamy niektóre myśli POsłów partii PO. Namawiamy naszych Czytelników do nadsyłania wypowiedzianych przez POsłów zdań. Na przestrzeni ostatnich lat POsłowie PO dali wyraz pogardy dla Narodu, nieliczenia się z jego problemami, poniżania, buty, bezczelności i arogancji. Te najcelniejsze, nadesłane cytaty, będziemy publikować. Przeżyjmy to jeszcze raz… Żeby się sytuacja już nigdy nie powtórzyła.