U stóp Wawelu – na placu im. ojca Adama Studzińskiego w Krakowie – odsłonięto w poniedziałek tablicę upamiętniającą ofiary tzw. Operacji Polskiej NKWD z lat 1937-1938. To był „polski holokaust” – powiedział prezes IPN Jarosław Szarek.

Odsłonięcie tablicy na Placu o. Adama Studzińskiego

Kraków, 8 stycznia 2018 r. 

 

Zaproszenie na odsłonięcie tablicy 8 stycznia 2018

2.jpg

6.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11

12.jpg

13.jpg

14.jpg

16.jpg

17.jpg

18

http://www.operacja-polska.pl/