Onet ogłosił, że Ryszard Petru ma wizje.

„Piotruś Pan” bankowej ekonomiki po przerwie, spowodowanej odebraniem mu partii zaczynającej się od kropki, przemówił.<