Polska Akademia Nauk wydała specjalne oświadczenie. – „PAN wyraża najgłębsze zaniepokojenie postawieniem w okresie szalejącej epidemii COVID-19 kalkulacji politycznych ponad bezpieczeństwo obywateli. Wzywamy – w imieniu wszystkich środowisk naukowych, które reprezentujemy i odwołując się do opinii czołowych autorytetów naukowych – do poszanowania najwyższych wartości, jakimi są zdrowie społeczeństwa i demokratyczny ład” – pisze prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Wybory prezdenckie nie mogą się odbyć w maju. – „Uważamy, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminach wynikających z kalendarza przyjętego przed rozwojem epidemii jest niemożliwe. Należy wypracować, zgodne z normami Konstytucji, rozwiązania, które w przyszłości staną się świadectwem troski, rzetelności, uczciwości i roztropnego działania przedstawicieli władz publicznych, a nie ich nieodpowiedzialności, kunktatorstwa i zaślepienia w momencie tak ważnej próby” – stwierdza prof. Jerzy Duszyński.

Pełna treść oświadczenia Prezesa PAN.

Warszawa, 8 kwietnia 2020 r.

STANOWISKO PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Polska Akademia Nauk wyraża najgłębsze zaniepokojenie postawieniem w okresie szalejącej epidemii COVID-19 kalkulacji politycznych ponad bezpieczeństwo obywateli. Wzywamy – w imieniu wszystkich środowisk naukowych, które reprezentujemy i odwołując się do opinii czołowych autorytetów naukowych – do poszanowania najwyższych wartości, jakimi są zdrowie społeczeństwa i demokratyczny ład. Uważamy, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminach wynikających z kalendarza przyjętego przed rozwojem epidemii jest niemożliwe. Należy wypracować, zgodne z normami Konstytucji, rozwiązania, które w przyszłości staną się świadectwem troski, rzetelności, uczciwości i roztropnego działania przedstawicieli władz publicznych, a nie ich nieodpowiedzialności, kunktatorstwa i zaślepienia w momencie tak ważnej próby.

Prezes Polskiej Akademii Nauk
Jerzy Duszyński