W Polsce z końcem 2020 roku nadchodzi polityczne trzęsienie ziemi. Premier Mateusz Morawiecki usłyszy prokuratorskie zarzuty? W IV RP Kaczyńskiego skończy się zarządzanie państwem przy pomocy dekretów jak w stanie wojennym przez Jaruzelskiego? Morawiecki będzie kozłem ofiarnym wojny na górze? Wszystko wskazuje na to, że szef Solidarnej Polski może doprowadzić do dymisji Prezesa Rady Ministrów. Jak ustalili dziennikarze Pressmania.pl Prokurator Generalny, a zarazem Minister Sprawiedliwości ma nie lada problem. Zbigniew Ziobro jest członkiem rządu, ale musi nakazać ściganie z urzędu swojego szefa.

Dziennikarze Pressmania.pl dotarli do dokumentów skierowanych do Prokuratora Generalnego oraz RPO i sędziego Sądu Najwyższego Przewodniczącego Wydziału II w Izbie Karnej w których Krzysztof Przybylak, prezes partii Alternatywa Społeczna dowodzi, że Premier Mateusz Morawiecki złamał prawo ogłaszając: „formalny zakaz przemieszczania się w Sylwestra” oraz wprowadzając „od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 tzw. ogólnospołeczna kwarantanna, czyli powszechny lockdown sprowadzający się do zakazu wychodzenia z domu przez wszystkich obywateli”. Jednocześnie domaga się „natychmiastowego wszczęcie śledztwa i spowodowanie wstrzymania tych niezgodnych z prawem Rzeczypospolitej Polskiej przepisów”. Czy w tej sytuacji przepisy opublikowane w dniu 21 grudnia 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw – Dz. U. z 21.12.2020, poz. 2316, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przestaną obowiązywać? W tej chwili trudno wyrokować, ale na pewno nie mogą być obowiązującym prawem, bo nie mają nic wspólnego z literą prawa i zostały wprowadzone niezgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym.

Pełna treść pisma poniżej.

 

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 

Dotyczy: zawiadomienia o przestępstwie, którego dopuścił się Premier RP Mateusz Morawiecki poprzez wprowadzane przepisów niezgodnych z prawem a przede wszystkim z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Uzasadnienie

 

W związku z podpisaniem i opublikowaniem w dniu 21 grudnia 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw – Dz. U. z 21.12.2020, poz. 2316, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w którym to rozporządzeniu podpisanym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, dopuścił się on przestępstwa złamania prawa poprzez wprowadzanie nast. przepisów:

po pierwsze;
– został ustanowiony formalny zakaz przemieszczania się w Sylwestra (tj, z 31 grudnia 2020 na 1 stycznia 2021roku) i jest on absolutnie niezgodne z art. 52 Konstytucji, który to artykuł naszej Ustawy Zasadniczej mówi wprost, iż „Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu” a tym bardziej nie ma nic na temat godziny policyjnej do wprowadzenie której jest potrzebne ogłoszenie stanu wyjątkowego?

po wtóre:
– zostaje wprowadzona od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 tzw. ogólnospołeczna kwarantanna, czyli powszechny lockdown sprowadzający się do zakazu wychodzenia z domu przez wszystkich obywateli, który również nie ma podstawy prawnej w aktualnie obowiązującej ustawie zasadniczej a tym bardziej w art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) na podstawie której są wydawane te przepisy. Ustawa jest aktem prawnym wyższego rzędu niż rozporządzenie władzy wykonawczej. Rozporządzenie musi być więc wydane w oparciu o szczegółową, ustawową delegację. Nie da się rozporządzeniem zmienić przepisu ustawy ani ograniczyć praw i wolności obywatelskich w stopniu, na który nie zezwalają przepisy wyższego rzędu w tym przede wszystkim Konstytucja RP.

Mając powyższe na względzie wnosimy o natychmiastowe wszczęcie śledztwa i spowodowanie wstrzymania tych niezgodnych z prawem Rzeczypospolitej Polskiej przepisów.

 

Krzysztof Przybylak
Prezes Alternatywa Społeczna

 

Do wiadomości:
1. Pan dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich RP
2. Pan Waldemar Płóciennik, sędzia Sądu Najwyższego, Izba Karna Wydział II – Przewodniczący Wydziału