Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów od 22. lat skupia najlepszych twórczych nauczycieli języka polskiego, którym zależy na szkolnych sukcesach dzieci i młodzieży w Polsce.

Misją i celem Stowarzyszenia jest dbanie o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Działalność statutową  opiera na ułatwianiu wymiany informacji i kontaktów wszystkich nauczycieli zainteresowanych tym, aby polskie dzieci i młodzież byli uczeni dobrze i odnosili edukacyjny sukces. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie organizuje ogólnopolskie konferencje, warsztaty metodyczne, współdziała z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu autorskich programów nauczania, podręczników, materiałów metodycznych, współpracuje ze stowarzyszeniami nauczycielskimi – w maju 2015r. SNaP wstąpiło do Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich, której jest współtwórcą. W dorobku Stowarzyszenia mamy kilka programów języka polskiego, podręczniki do języka polskiego, wiele materiałów metodycznych.

W a ż n e

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Koleżanki i Koledzy Polonistki i Poloniści oraz wszyscy Nauczyciele, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie: co wspiera, a co utrudnia proces uczenia się!

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów zaprasza na konferencję (17.-18. 10. 2015 r.), podczas której wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie postawione w tytule spotkania oraz zastanowimy się nad tym, jaki jest wpływ umiejętności komunikacyjnych na edukacyjny sukces dzieci i młodzieży. W programie znajdą Państwo zajęcia poświęcone współczesnym praktykom kulturalnym oraz temu, z jakim odbiorcą kultury, a co za tym idzie z naszym uczniem, mamy obecnie do czynienia. Prosimy o przekazanie programu nauczycielom na wszystkich etapach kształcenia.

Program konferencji SNaP

Wpływ umiejętności komunikacyjnych na edukacyjny sukces dzieci i młodzieży

Co wspiera, a co utrudnia proces uczenia się

 Warszawa, LO 70, ul. Dembowskiego 1

17- 18 października 2015r.

17 października 2014r. (sobota)

9.30 – 10.00 – Recepcja; kawa, herbata.

10.00 – 10.15 –  Otwarcie konferencji: Maria Gudro-Homicka,  przewodnicząca ZG SNaP,

10.15 – 11.45 – Współczesne praktyki kulturalne i współcześni odbiorcy kultury –  prof. dr hab. Tomasz Szlendak, dyrektor Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

11.45 –  12.00 –  Dyskusja

12.00 – 12.20 –  Przerwa; kawa, herbata

  1. 20 – 13.50 – Budowanie zespołu z udziałem komunikacji ; wyniki badań w zakresie komunikacji, budowanie relacji – konwersatorium – dr Katarzyna Bocheńska, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

13.50 – 14.50 –  Obiad

15.30- 17.30 – Walne Zgromadzenie SNaP

19.00 Wyjście do teatru

 

18 października  2014r. (niedziela)

9.00 – 10.00 – Umiejętność współpracy i działania zespołowe – luka kulturowa w kanonie lektur szkolnych – prof. Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Warszawski

10.00 – 11.00 – Sztuka prowadzenia dusz. Elementy retoryki w dydaktyce polonistycznej a rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów. Umiejętności ,,retoryczne” a skuteczna komunikacja – dr Agnieszka Kruszyńska, adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.

11.00 – 11.30 – Przerwa; kawa, herbata.

  1. 30 – 13.00 – Warsztaty –  Komunikacja i współpraca na lekcjach języka polskiego – metoda JIGSAW –  Izabela Kazimierska,  Trener coachingu, mediator, pedagog, specjalistka z zakresu rozwoju umiejętności menadżerskich i wdrażania zmian w organizacjach.

13.00 – 13.15 – Przerwa

13.15 – 14.45 – Warsztat  –  Budowanie szkolnych fundamentów do efektywnej pracy w zespole  – Dariusz Pomianowski, absolwent Szkoły Biznesu Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, Pedagog, certyfikat w zakresie szkoleń z negocjacji, komunikacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, udział w międzynarodowych projektach szkoleniowych.

14.45 – 15.15 – Prezentacja wniosków wypracowanych przez Federację Stowarzyszeń Nauczycielskich, skierowanych do MEN. Zakończenie konferencji.

15.15 –  Poczęstunek.