Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej jak współorganizator turnieju piłkarskiego chłopców rocznik 2009 o puchar szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) organizowanego w ramach projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”, który objął honorowym patronatem Prezydent RP dr Andrzej Duda ze względu na obowiązki zawodowe nie mógł uczestniczyć w oficjalnym otwarciu zawodów sportowych, ale skierował list do uczestników i organizatorów. – Witold Pilecki patronować może nie tylko oficjalnym imprezom patriotycznym czy naukowym, ale również zawodom sportowym. Także tym organizowanym dla najmłodszego pokolenia rodaków. Bo patriotyzm to nie tylko hasła, postawy i demonstracje polityczne, właściwe ludziom dojrzałym, ale także codzienne życie każdego z nas i uczestniczenie w różnych przejawach społecznej aktywności. Do patriotyzmu dorasta się, dojrzewa i wychowuje całe życie. Także przez zaprawę sportową – pisze w specjalnym adresie poseł dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus.

Wadowice, dnia 8 października 2016 r.

 

                                                                                       Szanowni Organizatorzy i Uczestnicy
                                                                                       Turnieju Piłki Nożnej
                                                                                       w ramach Projektu
                                                                                       Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony
                                                                                        Warszawa

 

Szanowni Młodzi Piłkarze, Opiekunowie i Uczestnicy,
serdecznie dziękuję za zaproszenie na inaugurację Turnieju. Jako współorganizator Projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” cieszę się, że Witold Pilecki patronować może nie tylko oficjalnym imprezom patriotycznym czy naukowym, ale również zawodom sportowym. Także tym organizowanym dla najmłodszego pokolenia rodaków. Bo patriotyzm to nie tylko hasła, postawy i demonstracje polityczne, właściwe ludziom dojrzałym, ale także codzienne życie każdego z nas i uczestniczenie w różnych przejawach społecznej aktywności. Do patriotyzmu dorasta się, dojrzewa i wychowuje całe życie. Także przez zaprawę sportową.

Starożytna maksyma mówi, że ”Mens sana in corpore sano”, czyli „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Że człowiek dbając o swój rozwój fizyczny, ma dzięki temu zdrową duszę, lepszą świadomość otaczającego go świata. Na pewno zaś jest bardziej odporny na spotykające go przeciwności losu, trudy życia, oraz lepiej przygotowany do ich odparcia.

Takim człowiekiem, zahartowanym dzięki sportowi i systematycznemu wysiłkowi fizycznemu, był patron Waszego Turnieju, Rotmistrz Witold Pilecki. Harcerz i żołnierz zawsze wierny dewizie „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Kiedy przyszło mu stanąć przeciw złu, zmierzyć się z wrogami dysponującymi o wiele większą siłą i przewagą, dzięki hartowi ducha, utrzymanemu m.in. poprzez regularną pracę nad sobą oraz żołnierski i sportowy wysiłek, nie tylko nie załamał się wobec szykan, tortur i poniżenia, ale wspierał i bronił innych więźniów, którzy gorzej znosili brutalne metody wrogów. I nigdy przy tym nie poniżył się do metod złych, które upodobniłyby go do wrogów. Ponieważ poniósł śmierć z rąk oprawców, niektórzy uważali, że przegrał swoją walkę. Tymczasem Witold Pilecki, dzięki swojej postawie i konsekwencji działania okazał się Wielkim Zwycięzcą. I jest naszym polskim Narodowym Bohaterem.

Wiem, że wszyscy uczestnicy Turnieju grać będą z wielkim zaangażowaniem. Ale proszę Was, abyście pamiętali przy tym, iż ważniejsze od samej rywalizacji jest jej godne            i honorowe ukończenie. Że nie zwycięstwo ponad wszelką cenę ma być Waszą nagrodą, ale poczucie, iż walczyliście uczciwe. I tego Wam życzę, zachęcając do szlachetnej rywalizacji.

Naprzód!

Poseł na Sejm RP
dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus