W związku z licznymi interwencjami pracowników związanych zawodowo ze spółką Tauron Energia Polska złożyłem interpelację poselską do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uzasadnionego podejrzenia działania na szkodę spółki. Mam nadzieję, że ludzie Premiera Morawieckiego podejmą skuteczne działania w tej sprawie. Jestem zaniepokojony nieuzasadnionymi działaniami Tauron Polska Energia, które mogą doprowadzić do upadku polskiego górnictwa, uzależnienia kraju od dostaw energii z zagranicy, niezrealizowania miksu energetycznego i zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Pełna treść interpelacji.

Wadowice 2019. 08. 14

      Szanowny Pan Mateusz Morawiecki
                Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Interpelacja dotyczy: Spółki TAURON Polska Energia oraz energetyki i górnictwa.

Szanowny Panie Premierze,
otrzymałem bardzo niepokojące informacje dotyczące kierunku zmian w sektorze energetyki i górnictwa. Budzą one obawy, że nie są one związane z rozwojem Spółki Tauron Polska Energia a działaniem na szkodę tej spółki.

W oddziale Stalowa Wola TAURON Wytwarzanie postępuje likwidacja zakładu do grudnia 2020 roku włącznie z nowoczesnym blokiem biomasowym, spełniającym normy i najnowsze wymagania emisyjne, pracującym w skojarzeniu z spółką ciepłowniczą. Wykazano brak opłacalności zasilania bloku biomasowego (brykiet ze słomy) z uwagi na wysoką cenę brykietu dostarczanego przez dostawcę –Bioeko Grupa TAURON. Umowa zawiera klauzule o wyłączności dostaw przez wspomniana spółkę Bioeko Grupa TAURON z pominięciem dostawców z rynku zewnętrznego. Obecna cena za przedmiot umowy zdecydowanie odbiega od wartości ogólnorynkowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że oddział STALOWA WOLA posiada własną brykieciarnie (produkcje brykietu ze słomy), która została wybudowana specjalnie dla tego bloku, lecz obecnie wykazywana jako mało opłacalna i nieekonomiczna. To jest ewidentne działanie na szkodę oddziału Stalowa Wola.

Powstała inwestycja ciepłownicza z blokiem parowo-gazowym nie uzyskała aprobaty w audycie związanym z inwestycją. Dlaczego ten blok nie pracuje od 2016 zgodnie z założeniami budowy, a sprawa zerwania umowy jest w sądzie, gdzie obwiniany jest zarząd TPE???

Jako kontrargument do powyższych sytuacji należy wskazać inwestycję w Włocławku, gdzie wykazano zysk roczny 7,5 mln przy tejże technologii (artykuł w załączniku). Za opłacalnością tejże technologii świadczy także inwestycja Pątnów Adamów Konin, gdzie Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) zaakceptowała szczegółową koncepcję realizacji inwestycji w Elektrowni Konin, polegającej na modernizacji istniejącego kotła węglowego K7 wraz z turbogeneratorami i utworzeniu w ten sposób drugiej jednostki wytwórczej opalanej biomasą.

Gdzie jest logika w inwestycjach TPE, skoro w kraju się wszystko opłaca a w grupie TAURON nie? Czy nie jest to celowe działanie – ukierunkowane na niszczenie TAURON Wytwarzanie?

Inwestycja w ciepło systemowe jest to nie tylko większa wygoda dla użytkownika końcowego, ale nade wszystko walka z niską emisją dotykająca bezpośrednio mieszkańców. Projekty powstałe w lokalizacjach elektrowni zakładają wykorzystanie pary jako nośnika ciepła w kogeneracji z energią. Zainteresowanie dystrybutorów jako inwestora nie jest aprobowane przez zarząd TPE jako inwestorów. Nie są brane pod uwagę listy intencyjne wysyłane przez Burmistrzów którzy zgodnie z programem czyste powietrze widzą w tych działaniach walkę z  niską emisją (Trzebinia, Mikołów). Rozmowy burmistrza Trzebini z dystrybutorem doprowadziły do wstępnych ustaleń dotyczących budowy rurociągów ciepłowniczych, gwarancji inwestycji oraz opłacalności finansowej i ekologicznej tego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy jest brak zainteresowania w nowe inwestycje w Elektrowni Siersza ze strony TAURON Wytwarzanie. Na domiar złego publikacje TAURONA spowodowały niepokoje pracowników, gdyż pokazują bierność zarządu w inwestycjach i rozwoju spółki.

Inwestycja w ciepło systemowe w lokalizacji Łaziska Górne daje możliwość produkcji ciepła oraz energii elektrycznej z zyskiem, wykorzystując model kogeneracji produkcji. Usytuowanie kopalni Bolesław Śmiały daje możliwość ograniczenia kosztów z uwagi na możliwość dostaw taśmociągiem urobku wprost do elektrowni. Priorytetem zarządzania jest działanie mające na celu generowanie zysków, a nie szukanie kosztów w promowaniu umów z firmami dostarczającymi paliwa drogą kolejową i transportem drogowym.

Bloki wielopaliwowe promowane i nagradzane m.in. na konferencji ekologicznej w Katowicach – COP 24 są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w nowoczesną technologie, w pełni ekologiczną w skojarzeniu produkcji ciepła i energii elektrycznej. Za taki blok nagrody zbierają obcokrajowcy – grupa FORTUM, Zaś rodzima spółka nie pała zainteresowaniem w budowanie niezależności energetycznej kraju. Dalszy brak rozwoju doprowadzi do całkowitej zależności kraju od dostawców paliw (gaz) z zagranicy, a tym samym braku własnej energii. Do dnia dzisiejszego nie jest rozwijana powstała doświadczalna technologia wytwarzania z CO2 gazu SNG, który służy także do zasilania pojazdów wyposażonych w instalację gazową. Ta metoda pozwoli na skuteczne magazynowanie energii w postaci gazu, gdyż sama energia elektryczna technologicznie nie może być magazynowana.

Istnieją głębokie obawy, że po podpisaniu pakietu zimowego 18 grudnia 2018 roku, żaden blok energetyczny po 1 lipca 2025 roku nie otrzyma subwencji państwa, gdy emituje więcej niż 550 g CO2 na 1 kWh.

Co z miejscami pracy w sektorze górnictwa i energetyki, gdzie elektrownie są głównym odbiorcą węgla?

Dlaczego został skrócony czas pracy jednostek wytwórczych o 5 lat, gdy w samym TAURONIE Łaziska i Jaworzno spala się rocznie około 4 miliony ton węgla rocznie?

Te działania doprowadzą do pełnej dekarbonizacji która się przyczyni do nieobliczalnych skutków społecznych, socjologicznych włącznie z wyludnieniem Zachodniej Małopolski jak i Górnego Śląska. 

Dlaczego to grupa TAURON ma być prekursorem niszczenia rodzimej gospodarki opartej na węglu?

Przedstawiona strategia Grupy TAURON ma się opierać na zielonej energii, gdzie nie ma miejsca na racjonalne bilansowanie OZE z węglówkami. Pamiętajmy że dyspozycyjność paneli słonecznych z fotowoltaiki to 12 % a farm wiatrowych od 20 do 30 %. Bloki konwencjonalne są dyspozycyjne w ponad 90%, a zapotrzebowanie na energię z roku na rok rośnie.

Obecna struktura TAURON Polska Energia S.A. składa się z 17 spółek, a powstanie każdej z nich w ostatnim czasie wykazywało podwojenie kosztów dla Tauron Wytwarzanie S.A. Zważmy na to, że organizacja pracy oraz ilość zatrudnionych osób na stanowiskach robotniczych nie uległa zmianie, jedynie wzrosła cena za usługi z uwagi na powstałe nowe zarządy wraz z radami nadzorczymi tych spółek.

Jak wygląda i czy istnieje harmonogram pracy zakładów w sektorze wytwarzania po sierpniu 2021, związanego z dyrektywa UE IECD oraz lipcu 2025 roku?

Czy obecne działania zarządu TPE nie są celową destrukcją i wykazywaniem nieopłacalności rodzimego przemysłu?

Czy rozliczanie prezesów i dyrektorów prowadzących eksploatację ze względu na ograniczenia kosztów stałych obsługi związanych z bieżącym serwisem nie doprowadzi do wyniszczenia istniejącej infrastruktury wytwarzania?

Kuriozalny jest brak serwisu, będący rzekomo rozwiązaniem mającym na celu ograniczenie kosztów stałych. W rzeczywistości jest to koszt zmienny, znacznie wyższy, gdyż w przypadku wady urządzenia konieczny jest zakup nowego znacznie podrażający koszty działania. To żadne racjonalizatorstwo.

Obsadzane są podwójnie stanowiska. Czy Polskie prawo przewiduje podwójna obsadę na stanowisku prezesa w dwóch zależnych spółkach, jak do tego ma się zakaz konkurencyjności?

Panie Premierze proszę o ustosunkowanie się do powyższych problemów, a poniżej przedstawiam dodatkowe (w linkach) materiały do tej interpelacji.

Z poważaniem dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP Kukiz’15

Informacje medialne w tej sprawie:
1. https://www.wnp.pl/energetyka/w-ze-pak-kociol-weglowy-zamienia-w-biomasowy,350319_1_0_0.html

2. http://www.radiopik.pl/5,79947,tak-dla-nowej-elektrocieplowni-we-wloclawku-zasi

3. https://www.money.pl/gielda/za-pulawy-zatwierdzily-1-2-mld-zl-budzetu-budowy-bloku-energetycznego-na-wegiel-6396125692135041a.html

4. http://kukiz15.org/program/krajowy/polityka-energetyczna

Fot. Robert Szkutnik/Jezioro Mucharskie