POZ broni się przed planowanymi przez rząd dodatkowymi badaniami w ramach kompetencji lekarza POZ