W ostatnich dniach we wszystkich dziennikach informacyjnych w mediach podawana była wiadomość o wprowadzeniu dla funkcjonariuszy policji 2 tysiący osobistych kamerek do nagrywania interwencji. Program pilotażowy trwający od grudnia 2017 r. odniósł sukces i w związku z tym MSWiA ma zakupić w tym roku 2110 takich urządzeń. Nigdzie natomiast nie wspomina się, że to Kukiz’15 wraz ze Stowarzyszeniem „Prawo na Drodze” był autorem projektu tej ustawy i inicjatorem złożenia tego wniosku do Sejmu.

Przypominam jak było, 25 października 2016 roku przedstawiciel wnioskodawca: poseł Paweł Szramka zgłosił poselski projekt o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (tutaj czytaj), w którym stało m.in:

„W celu zrealizowania powyższych postulatów niniejszy projekt wprowadza zasadę, że wszystkie pojazdy służbowe „Policji drogowej” będą wyposażone w kamery, które będą rejestrować zdarzenia na drodze, a nagrania tę będą służyć jako dowód w sprawie. Ponadto każdy policjant ruchu drogowego będzie wyposażony w kamerę osobistą, która będzie nagrywać wszystkie jego interwencje. Respektowanie tego wymogu wzmocni zasadę jawności procedur podejmowanych przez organy demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistni zasadę prawdy obiektywnej oraz ograniczy lub nawet wyeliminuje przypadki nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy w stosunku do kierujących pojazdami. W aktualnie obowiązującym stanie do ewidencji kierowców wpisywane są wykroczenia, których popełnienie niekoniecznie zostało w jakikolwiek sposób udokumentowane. Niniejszy projekt wprowadza natomiast zasadę, że do ewidencji będą wpisywane się jedynie te naruszenia formalne, które zostały zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące, przyrząd kontrolno-pomiarowy lub kamerę personalną. Także w postępowaniu sądowym powyższe środki dowodowe uzyskują priorytet – kosztem środków osobowych”.

11 stycznia 2017 roku skierowano projekt do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

24 lutego 2017 roku na posiedzeniu Sejmu przegłosowano wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Wynik głosowania: 222 za, 209 przeciw, 1 wstrzymał się (głosowanie nr.36)

W lutym 2017 roku, szef MSWiA i jego partyjni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, zagłosował przeciwko propozycji KUKIZ’15 co spowodowało, że projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu.

Podczas sejmowej debaty nad projektem poseł PiS Wojciech Buczak mówił, że projekt zmierza do utrudnienia policji pilnowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, a projektodawcy traktują policjantów jak „potencjalnych oszustów, ludzi niekompetentnych, a nawet prowokujących zdarzenia drogowe”?

Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński podziękował komendantom komend wojewódzkich za właściwy nadzór i odpowiednią realizację programu pilotażowego. Zauważył, że „Policja musi być blisko ludzi i dla ludzi, ale sama, tam gdzie jest to niezbędne, także musi podlegać społecznej kontroli”.

Komendant główny Policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk stwierdził, że główne cele wprowadzenia kamer personalnych „To transparentność naszych działań i ochrona obywateli, ale także ochrona prawna dla samych funkcjonariuszy”.

PRAWDA ZAWSZE OBRONI SIĘ SAMA.

Fot. portal Policja.pl

Autor: Piotr Kubiczek
Drobny przedsiębiorca, Krakowianin od kilku pokoleń , mieszkaniec dzielnicy V Krowodrza, członek komitetu mieszkańców „Nic o nas bez nas” oraz działacz ruchu obywatelskiego Kukiz’15.