Poszanowania prawa, w tym przestrzegania zapisów „Ustawy o związkach zawodowych” oraz „Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych” domaga się NSZZ „Solidarność” w Aweco Polska Appliance Sp. z o.o Sp. k. Związkowcy stanowczo sprzeciwiają się m.in. uniemożliwieniu przez pracodawcę przeprowadzenia zaplanowanego na 22-23 listopada referendum strajkowego.

Referendum strajkowe miało być prowadzone na zakładowych stołówkach, aby zapewnić wszystkim pracownikom swobodną możliwość oddania głosu. – W dniu 22 listopada zaledwie 5 min. przed rozpoczęciem głosowania otrzymaliśmy od pracodawcy pismo, w którym informuje, że jednak nie wyraża zgody na zorganizowanie referendum na stołówkach i wyznaczył nam pomieszczenie sąsiadujące z gabinetem dyrektora – mówi Grzegorz Zmuda, przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland, która zakresem działalności obejmuje spółkę Aweco Polska Appliance. – W naszej ocenie to celowe utrudnianie prowadzenia sporu zbiorowego, którego jednym z elementów jest referendum strajkowe. Jeszcze w tym samym dniu powiadomiliśmy o tej sprawie Prokuraturę Rejonową w Tychach  – podkreśla przewodniczący.

Aby referendum strajkowe było ważne musi w nim wziąć udział co najmniej połowa pracowników zakładu pracy. Zdaniem związkowców pracodawca zmieniając w ostatniej chwili miejsce głosowania celowo próbował wpłynąć na obniżenie frekwencji. – Nieprzypadkowo też miejsce głosowania zostało wyznaczone obok gabinetu dyrektora, co mogło dodatkowo zniechęcić pracowników do udziału w referendum – wskazuje Grzegorz Zmuda.

Ponadto związkowcy zaznaczają, że twierdzenie pracodawcy o istnieniu  dwóch sporów zbiorowych przy rozbieżnych poglądach doktryny i braku zakazu rozszerzania żądań są nieuzasadnione. Problem łamania praw pracowniczych i związkowych w Aweco Polska Appliance Sp. z o.o Sp. k. trwa od 2011 roku kiedy pracodawca nie uznawał utworzenia związku „Solidarność” wtedy zwolniono 4 osoby zaangażowane w jej powstanie. Co więcej osoby te zwolniono po raz kolejny po prawomocnym przywróceniu do pracy. – Razem sprawy te ciągły się przed sądami do 2016 roku  i na uwagę zasługuje fakt, iż część z tych osób była objęta szczególną ochroną trwałości zatrudnienia jako działacze związkowi i pomimo tego bez zgody zarządu zostali zwolnieni – mówi Grzegorz Zmuda.

Wówczas doszło, również do incydentu polegającego na niewpuszczeniu  na teren zakładu komornika sądowego, którego rolą maiło być protokolarne potwierdzenie wyrażenia gotowości podjęcia pracy przez przewróconych pracowników. Ponadto spółka wniosła  również bezzasadnie sprawę do sądu o ustalenie nieistnienia organizacji związkowej NSZZ Solidarność na terenie Aweco Polska Appliance Sp. z o o w Tychach – wszystkie te procesy spółka przegrała – dodaje Grzegorz Zmuda.

Według związkowców pracodawca do dziś nie uznaje wyborów Społecznej Inspekcji Pracy co wielokrotnie potwierdzał w kierowanych do Solidarności pismach.  – Dyrekcja  przepisy prawa łamie nagminnie łamie od wielu lat i to właśnie jest przyczyną rozpoczęcia akcji protestacyjnych – podkreśla Grzegorz Zmuda. Dlatego w dniu 5 grudnia o godzinie 12: 45 na ul. Turyńskiej 80 odbędzie się akcja protestacyjna. – Początkowo aby wyrazić swój sprzeciw chcieliśmy zorganizować pikietę na terenie zakładowego parkingu, ale dyrekcja się nie zgodziła, dlatego postanowiliśmy przyjąć inną formę protestu – dodaje.

Zdesperowani pracownicy nie odpuszczą. – W związku z notorycznym łamaniem prawa przez dyrekcję w dniu 5 grudnia 2018 roku od godziny 12:45 będziemy protestować przechodząc przez pasy dla pieszych na ulicy Toruńskiej 80  w Tychach – mówią nam w rozmowach pracownicy tyskiej spółki Aweco Polska Appliance, która zajmuje się produkcją komponentów do samochodów i sprzętu AGD. Firma zatrudnia ok. 800 pracowników.

Więcej informacji o proteście udziela przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland Grzegorz Zmuda pod nr tel.: 662 241 844

W tej sprawie zabrał głos poseł prof. Józef Brynkus podczas plenarnego posiedzenia Sejmu w piątek (23.11.2018 r.) w trakcie dyskusji podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy – zadał pytania: co rząd zamierza zrobić z notorycznym łamaniem prawa i utrudnianiem pracy związkowej oraz łamaniem podstawowych praw pracowniczych i swobód obywatelskich przez pracodawców w tym Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. k. w Tychach. Czytaj więcej.