Dramat ateistycznego burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego polega na tym, że choć mieni się być logikiem prawa (z tego ma podobno doktorat), to jego wypowiedzi z logiką nie mają nic wspólnego. W żadnym miejscu nie napisałem, że papież Franciszek nie chce przyjechać do Wadowic, bo rządzi w nich ateista szydzący z Kościoła katolickiego.

Napisałem tylko, że nie wyobrażam sobie, aby wnuk ubeka, który nigdy nie odciął się od przeszłości swojego dziadka, burmistrz finansujący zazgodą – niestety – Rady Miasta Wadowic zlot progresywnych wójtów, miał witać papieża Franciszka. Teraz też sobie nie wyobrażam, aby w chwili, gdy już to wiemy, by wnuk ubeka był zapraszany na uroczystości Światowych Dni Młodzieży, jako oficjalny reprezentant Wadowic.

Nie wyobrażam sobie też niestety, by zaproszono Panią Zofię Siłkowską, która o wiele więcej wysiłku poświęca na obronę (nawet czynną) burmistrza Klinowskiego, niż na szerzenie kultu „Wujka”.

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.

Fot. Mirosław Gawęda/mamnewsa.pl