Bielsko-Biała 16. luty 2019 roku

Pani Ambasador Izraela w R.P. Anna Azari

Do wiadomości: Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki

List otwarty – protest przeciwko znieważeniu Narodu Polskiego przez Premiera Izraela Beniamina Natanjahu.

Uczestnicy rocznicowego spotkania w Bielsku-Białej ku czci Armii Krajowej, wyrażają zdecydowany protest przeciwko znieważeniu Narodu Polskiego przez Premiera Izraela Beniamina Natanjahu podczas jego ostatniego pobytu na Międzynarodowej Konferencji w Warszawie.

Nikczemność oskarżenia Polaków o kolaborację z hitlerowskimi oprawcami znieważa pamięć wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 roku jako pierwsi na świecie wystąpili zbrojnie przeciw niemieckim nazistom i znieważa całą Armię Krajową, która była najliczniejszą w Europie antyhitlerowską partyzantką.
Mowa nienawiści premiera Izraela jest tym bardziej godna potępienia, że ani słowem nie potępił prawdziwych oprawców z SS, Gestapo i innych nazistowskich formacji ludobójców, ani nie podziękował setkom tysięcy Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas II. Wojny Światowej.

Oczekujemy od Ambasador Izraela w R.P. Pani Anny Azari pisemnych przeprosin w imieniu Państwa Izrael z kopiami skierowanymi do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych w Polsce.

Zwracamy się równocześnie do Pana Premiera Rządu R.P. Mateusza Morawieckiego o uznanie Beniamina Natanjahu za persona non grata i wydanie oficjalnego zakazu wpuszczania go do Polski, do czasu otrzymania ze strony Izraela oficjalnej noty dyplomatycznej z przeprosinami.

Podpisali:

1. Janusz Kwapisz – Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
2. mjr. Henryk Czerwiński – kombatant Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
3. Jan Musiał – Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
4. Jan Dąmbrowski – kombatant, uczestnik Powstania Warszawskiego, Prezes Koła w Bielsku-Białej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
5. Modesta Dąmbrowska – członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
6. Jan Ryszawy – członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
7. Jan Mucha ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
8. Helena Cwajna ze Związku Kresowian
9. Jadwiga Orwid – Kresowianka z Drohobycza
10. Ewa Burzałczyk – Kresowianka
11. Maria Dąbal – Kresowianka ze Lwowa
12. Ludwik Kowalski – były działacz NZS
13. Rajmund Pollak – były działacz NSZZ”Solidarność”, autor książek pt.: „ Copo z licencją” , „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” oraz „Siła przebicia”.

Fot. Jan Lorek