Rajmund Pollak kandyduje do Rady Miasta Bielska-Białej jako Lider listy w okręgu Nr 2 z KWW Moniki Sochy. Redakcja portalu Pressmania.pl zachęca naszych czytelników oraz mieszkańców do oddania głosu na człowieka, który swoim życiem udowodnił, że jest godny, aby pełnić funkcję Radnego.
Program wyborczy Rajmunda Pollaka.
1. Dopuścić w większym niż dotychczas wymiarze Mieszkańców Bielska-Białej do udziału w obradach Rady Miasta poprzez:
– Udzielenie głosu tuż po otwarciu obrad każdorazowo 5 Mieszkańcom wg, kolejności zgłoszeń i donie im 3 minut na każde wystąpienie bez konieczności głosowania czy Radni wyrażą na to zgodę. Jeżeli chętnych do zabrania głosu będzie więcej niż 5, to pozostali, automatycznie zostaną przesunięci do zabrania w pierwszej kolejności głosu na następnej Sesji RM. Takie rozwiązanie wydłuży obrady o ok. 20 minut, co nie stanowi zagrożenia dla płynności procedowania bieżących programów sesji.
2. Odbudowa toru saneczkowego z Koziej Góry na Błonia, który stanowił przez niemal 100 lat wizytówkę  zarówno Bielska jak i Bielska-Białej. W latach międzywojennych jak i po II Wojnie Światowej był uznawany jako najpiękniejszy naturalny tor saneczkowy w Europie! Nie ma żadnych przeszkód, aby uczynić go w przyszłości sztucznym torem saneczkowym najpiękniejszym na świecie. Koszt takiego sztucznego toru saneczkowego byłby mniejszy niż koszt budowy stadionu piłkarskiego na Żywieckiej.
3. Usunięcie płotów z Błoni, aby zwierzyna leśna mogła swobodnie się przemieszczać nocą.
4. Rozpisanie konkursu na budowę metra na linii dworzec główny PKP – Cygański Las- Dębowiec – Wapienica Zapora- Jaworze, które zastąpiłoby w XXII.wieku komunikację autobusową.
5. Odrodzenie potęgi sekcji bokserskiej BBTS, byłych mistrzów Polski w boksie.
Talentów bokserskich mamy w Biesku-Białej bardzo wielu, zwłaszcza wśród kibiców BKS i Pobeskidzia. Na stadionach piłkarskich zamiast walk Policji z zadymiarzami należy zatrudnić trenerów bokserskich, którzy będą łowić talenty bokserskie wśród kibiców.
Zamiast walk na stadionie należy chętnym do walki kibicom wręczać rękawice bokserskie i zbudować ringi, na których będą mogli ćwiczyć swoje umiejętności walki na pięści!
6. Teatr Polski powinien w większym niż dotychczas zakresie wystawiać sztuki polskie, a nie komedyjki zagranicznych autorów lub propagandę RAŚ ( „Miłość  w Koenigshuette” itp.)
7. Przywrócić na Dworcu Bielsko-Biała Główna muzeum kolejnictwa z zabytkowymi parowozami i wagonami, które zostało haniebnie zlikwidowane.
8. Przywrócić funkcjonowanie linii montażu samochodów osobowych w zakładzie przy ul. Grażyńskiego. Bielsko-Biała była kiedyś jednym z ważnych centrów polskiej motoryzacji, a obecnie już się u nas nie montuje samochodów osobowych.
9. Wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu i zakaz palenia papierosów na terenie wszystkich kąpielisk, schronisk turystycznych I ośrodków narciarskich w Bielsku-Białej.
10.Mieszkańcy Bielska-Białej powinni być zwolnieni z opłat parkingowych na terenie miasta.
11. Wprowadzić zakaz wjazdu samochodów z obcą rejestracją do centrum miasta, czyli strefy ograniczenia ruchu na wzór Krakowa.
12. Rozpisać przetargi reklam w takich miejscach kultury jak np. Teatr Polski czy BCK, aby jeden koncern samochodowy nie miał monopolu na wystawianie swoich reklam i swoich produktów.
13. Dni Bielska-Białej nie mogą być równocześnie dniami promocji jednego tylko z ponadnarodowych holdingów motoryzacji. a Plac Ratuszowy nie może być zdominowany reklamami jednego tylko koncernu. Nasze Miasto nazywa się Bielsko-Biała, a nie Fiato-Lancio-Alfa-Romeo! Reklamy przed Ratuszem tylko po otwartych przetargach na zasadach: kto zapłaci Miastu co najmniej tyle co FCA, to też może swoje reklamy i auta wystawiać!
14. Wprowadzić dodatkowy podatek miejski dla hipermarketów.
Bielsko-Biała to miasto tranzytowe i żaden handlowiec stąd nie ucieknie z powodu dodatkowej daniny dla miasta w wysokości 1% od rocznego obrotu.
15. Umożliwić mieszkańcom dodatkowe przychody z wynajmu kwater prywatnych dla turystów. Reklamę takich kwater powinna wziąć na siebie administracja.
Rajmund Pollak Dowiódł swoim życiem, że jest uczciwy, waleczny i skuteczny, co dobrze rokuje dla realizacji szeregu z w/w punktów programu wyborczego. Rajmund Pollak kandyduje do Rady Miasta Bielska-Białej w okręgu Nr 2 z KWW Moniki Sochy.
Rajmund Pollak, 
ur. w 1953 r. w Bielsku-Białej, jest mgr. inżynierem mechanikiem o specjalności samochody i ciągniki oraz absolwentem podyplomowych studiów handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Biegle zna języki francuski i niemiecki, ukończył ponadto kurs włoskiego, angielskiego i dwa kursy języka mandaryńskiego (chińskiego).

Przez 30 lat pracował w przemyśle samochodowym na różnych stanowiskach – od technologa przez mistrza na montażu głównym Fiata 126 p do specjalisty ds. technicznych w Biurze Handlu Zagranicznego FSM.

Całe życie pozostaje bezpartyjny. W latach od 1980 do 2008 działał w NSZZ Solidarność. Był m.in. Przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności BHZ FSM, uczestniczył w pracach Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego Solidarności oraz Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Pełnił przez szereg lat funkcję Społecznego Inspektora Pracy. W latach 2002–2006 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

W młodości uzyskał stopień starszego ratownika wodnego i sternika motorowodnego. Nadal pływa na akwenach otwartych i krytych, uprawia także narciarstwo. Jest miłośnikiem jazzu. Interesuje się historią Polski, filatelistyką, malarstwem, historią i sztuką Chin.

Od 1976 roku jest żonaty z Anną, wychowali dwoje dzieci – Przemysława i Agnieszkę; mają dwoje wnucząt: Weronikę i Karola.

Publikował w tygodnikach „Śląska Gazeta” i „Warszawska Gazeta”.

Redaguje nadal artykuły dla portali www.pressmania.pl i www.prokapitalizm.pl.

Ukazały się dotychczas jego dwie książki: „Siła przebicia” (Antyk 2000) i „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” (Editions Spotkania 2016).

W swoich publikacjach ujawnia mechanizmy manipulacji i socjotechniki obłudy nieznane szerszej opinii publicznej.
Przeciwnik RAŚ, zwalczający od ponad 20 lat separatystów. Uważa, że Śląsk to jest perła w koronie Rzeczpospolitej.
Wierny Polsce i mimo, że miał ku temu wiele okazji i propozycji, nigdy nie chciał emigrować z Ojczyzny.
Kocha góry i Podbeskidzie.