Oświadczenie

Redakcja portalu Pressmania.pl przeprasza Pana Wojciecha Wybranowskiego, za wykorzystanie Jego komentarza dotyczącego artykułu zatytułowanego „Ostatnia bitwa >>Dąbrowszczaków<<„, a zamieszczonego w dzienniku „Fakt”.

Uczyniliśmy to bez złej intencji, uważając, że temat jest bardzo ważny społecznie. Nie mogąc z powodu nocnej pory skontaktować się z autorem, dołożyliśmy starań, aby nie być posądzonymi o zabór cudzej własności intelektualnej. Dlatego wypowiedź Pana W. Wybranowskiego ujęliśmy w formę artykułu, podpisanego Jego imieniem i nazwiskiem.

Nie było naszym celem naruszenie czyichkolwiek dóbr osobistych, a jedynie poszerzenie kręgu osób mogących zapoznać się z istotnymi informacjami udostępnionymi oficjalnie przez P. W. Wybranowskiego na jednym z publicznych portali społecznościowych, a zalinkowanymi do portalu wymienionej gazety.

Artykuł ten usunęliśmy natychmiast po żądaniu P. W. Wybranowskiego, chociaż z żalem, bowiem uważamy, że informacje w nim zawarte powinny dotrzeć do jak największego kręgu odbiorców.

Redakcja Portalu Pressmania.pl