W niedzielę 6 września w Tychach – Wartogłowcu odbędzie się coroczne dziękowanie rolnikom za zebrane plony. Patronat nad Dożynkami Miejskimi objął, jak co roku Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba. Wiele atrakcji ma podnieść radość tego dnia. Tegoroczne obchody mają wielkie znaczenie. Aura sprawiła, że plony nie były takie, jakich oczekiwali rolnicy, sadownicy jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy ziarna rzucano do ziemi z wielką nadzieją na obfite zbiory.

Zaproszono wielu gości na obchody Święta plonów. Jednym z nich będzie Minister Zdrowia Marian Zembala , który ubiega się o mandat poselski z Listy PO w okręgu 31 . Pan Minister przyjął bardzo zaniedbany resort zdrowia, którego podźwignąć z upadku będziemy musieli dokonać w kolejnej kadencji. Pozwolę sobie przekazać na ręce Pana Ministra List Otwarty z pytaniami o program naprawczy .

Tysiące osób w kraju odczuło chaos w służbie zdrowia, który skutkuje narażeniem zdrowia, życia pacjentów. Przeżywając osobisty dramat po stracie syna, który w niewyjaśnionych okolicznościach, ewidentnie z przyczyn zaniedbania zmarł, – mam ogromną potrzebę wyjaśnienia sposobu przywrócenia służby zdrowia do normalności .

Śmierć Noworodka w Katowicach

W tym miejscu również należy się bardzo poważnie zastanowić czy sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniu zawodu lekarza jest prowadzone w Polsce na wysokim poziomie. Być może nie lekarze jedynie są winni. Może system w jakim przyszło im pracować wymaga natychmiastowej naprawy. W jednym i drugim przypadku potrzebna jest natychmiastowa reakcja Ministra Zdrowia , inaczej będą kolejne tragedie.

Próbowałem powyższe problemy wyjaśnić u byłego już Ministra Zdrowia, który składał obietnice , że zajmie się sprawą, zleci kontrolę. Czekam rok na wynik tej kontroli, o czym miałem zostać poinformowany – bezskutecznie . Obietnice bez pokrycia nawet wobec ludzkich dramatów , to taki standard obecnej koalicji PO- PSL.

Od 2010 roku informowałem Ministerstwo Zdrowia , Narodowy Fundusz Zdrowia , Rzecznika Praw Obywatelskich , Śląską Izbę Lekarską , Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej , Rzecznika Praw Pacjenta , Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska , Posłów R.P  , Ministerstwo Sprawiedliwości  oraz Prokuraturę Generalną o występujących poważnych problemach w Służbie Zdrowia .

Na przykładzie własnej tragedii i nie tylko wskazywałem jasno merytorycznie że matka mojego zmarłego dziecka była pozostawiona „sama sobie” od 35 tygodnia ciąży zagrożonej , mimo wiedzy lekarzy .W ramach postępowań prowadzonych w przypadku powyższych tragedii rzadko powołane do tego organa wyciągają ewentualne konsekwencje wobec osób winnych zaniedbań i nieprawidłowości .

Zapytam wobec tego kolejnego Ministra, może bardziej przychylnego jednostce. Wszak motto Pani Premier to „Słucham, Rozumiem, Pomagam”. Zobaczymy, ile w tych słowach jest prawdy. List opublikuję medialnie po wręczeniu Panu Ministrowi licząc, że odniesie się merytorycznie do stawianych zarzutów . Zaapeluje do Pana Ministra  o to by zainteresował się problemami dotyczącymi niewłaściwej opieki medycznej nad kobietami ciężarnymi w Polsce .

zlew3