Poseł Józef Brynkus wybrany w Okręgu nr 12 z listy ruchu Kukiz’15 ma dla wyborców propozycję nieco innego sprawowania mandatu, niż wcześniejsi reprezentanci parlamentarni tego okręgu. Już w kampanii wyborczej deklarował nie tylko swoją aktywność parlamentarną, ale także stały kontakt z wyborcami. Oprócz dyżurów w biurze poselskim w Wadowicach przy ul. Mickiewicza, poseł chce, w miarę swoich możliwości czasowych, regularnie spotykać się z mieszkańcami w różnych miejscowościach pięciu powiatów tworzących okręg wyborczy: chrzanowskiego,  myślenickiego, oświęcimskiego suskiego i wadowickiego. Pierwszy cykl spotkań rozpoczął w piątek 8 kwietnia w Andrychowie.

Na spotkanie w sali przy andrychowskim kinie przybyło ponad dwadzieścia osób. Niektórzy krytycy być może uznają, że to zbyt mało. Ale dotychczasowe obyczaje przyzwyczaiły wyborców, iż o ich względy parlamentarzyści czy samorządowcy zabiegają dopiero pod koniec kadencji, w okresie kolejnej kampanii wyborczej. W przypadku J. Brynkusa ma być inaczej, ponieważ chce on mieć w miarę stały kontakt z mieszkańcami okręgu przez cała kadencję.

Spotkania mają na celu przekazywanie spostrzeżeń i uwag odnośnie funkcjonowania samorządów i władz państwowych oraz stanowionego przez parlamentarzystów prawa. Tak też było w Andrychowie. Poseł przedstawił warunki i system pracy w parlamencie, oraz komisje i zespoły, w których pracuje. Mieszkańcy interesowali się  m.in. ustawą ograniczającą możliwości sprzedaży ziemi obcokrajowcom, zasadami i ideą dodatku 500+, problemami dokończenia budowy zbiornika na Skawie w Świnnej Porębie, pracami nad likwidacją tzw. umów śmieciowych. W trakcie dyskusji nad bolączkami lokalnymi, m.in. zakorkowaniem ruchu samochodowego w centrum Andrychowa, poseł zwrócił uwagę na fakt, że przez wiele lat wymieniana jako alternatywa dla starego przebiegu drogi budowa tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej jawi się raczej jako byt medialny czy polityczny, niż realna możliwość. Nigdy bowiem w budżecie państwa nie zaplanowano na nią środków finansowych.

Mieszkańcy poruszali także problemy poszczególnych osiedli, czy m.in. sprawę braku od kilku miesięcy lekarza kardiologa w miejskiej służbie zdrowia. Dyskutowano także o patologiach urzędów administracyjnych w Andrychowie i powiecie służących obsłudze ludności. Poseł nie jest wprawdzie organem administracji rządowej czy samorządowej, zatem nie może nakazać lub zakazać przyjętych rozwiązań i praktyk, ale w sprawach, w których jest to możliwe, obiecał włączenie się z interwencjami. Równocześnie zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia aktywności przedstawicieli społeczności lokalnej, nie tylko radnych czy członków rad osiedlowych, w kreowaniu dotyczącej codziennych spraw ludzi polityki i zarządzania administracją obsługującą obywateli. Kolejne spotkanie posła Józef Brynkusa z wyborcami zaplanowano na godzinę 18.00 w dniu 19 kwietnia br. w Chrzanowie.

Autor: (mic)

Fot. Wojciech Kostka