W dniu 12.07.2018 r. radni PiS Tomasz Klonowski, Jarosław Kondys i Krzysztof Grylak zorganizowali krótkie spotkanie z posłem Kazimierzem Smolińskim. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że jest pełnia lata, to można powiedzieć, iż przyszło na nie sporo członków PiS i sympatyków prawicy.

Po krótkim wprowadzeniu przez posła już na samym początku zaiskrzyło między częścią uczestników spotkania a radnymi. Starły się wizje funkcjonowania struktur PiS w Malborku oraz regulaminowe. Było również sporo pytań dotyczących spraw ogólnopolskich i regionalnych.

Były pytania m.in.:

dotyczące przeciwdziałania zakłócaniu przez opozycję spotkań z politykami PiS-u,

reformy sądownictwa z sugestią, by powrócić do pierwotnego projektu skoro wszelkie ustępstwa i argumenty jej przeprowadzania w UE spotykają się z brakiem woli jej zrozumienia i naciskami na kolejne zmiany,

co zrobi rząd, gdy przyjdzie bessa i zabraknie pieniędzy na zbyt rozbudowany system socjalny?

czy będzie wprowadzony podatek katastralny, o którym można przeczytać w Internecie,

jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zharmonizować przepisy o ochronie danych osobowych w Unii dostosować do kampanii wyborczej?

wyboru kandydata z PiS na burmistrza Malborka.

Pan poseł K. Smoliński starał się na nie odpowiadać w miarę jasno i precyzyjnie, by jego wypowiedzi były zrozumiałe dla wszystkich. Z powodu tego, że musiał być z samego rana w Warszawie nie wszyscy zdążyli zadać pytania. Po około godzinie pożegnał się z nami i udał się na dworzec.

Uważam, że takie spotkania powinny odbywać się częściej, bo dzięki nim politycy prawicy będą czuli nastroje społeczeństwa i znali nurtujące go problemy.

Foto: Liliana i Zdzisław Borodziuk