Szkolenie jest płatne. Wiem, że to odrzuci niektórych, ale muszę utrzymać firmę i SWT tv, a także z czegoś żyć. Pieniądze idą na konto spółki, a nie na moje. Zapisy do 4 grudnia. Wpis na listę – po zgłoszeniu mailowym (pwronski@nemebi.pl) i otrzymaniu wpłaty (500 zł wyłącznie przelewem bankowym). W zwrotnym mailu poinformuje o szczegółach logistycznych. Wystawię w razie potrzeby fakturę lub pokwitowanie.

Szkolenie zawiera wybór tematów z większego projektu i jest przeznaczone dla osób indywidualnych. Odbędzie się w sobotę, 9 grudnia, w godzinach 9:15-15:15, w sali w centrum Warszawy (w pobliżu Dworca Centralnego). Przeznaczone jest dla grupy do 20 osób. Planuję prowadzić je cyklicznie o ile będzie zapotrzebowanie.

Wszystkie szczegóły znajdują się w tekście wydarzenia na FB (strona SWT tv i New Media Business oraz na moim profilu).

Zapraszam wszystkich, którzy chcą czuć się bezpiecznie oraz interesują się kontrwywiadem obywatelskim.

Szkolenie I stopnia dla osób indywidualnych. 
……………………..……………………..……………………..…………………..

1. Zastosowanie sił i środków w zdobywaniu informacji oraz inwigilacji
a) środki osobowe
b) środki techniki operacyjnej w tym biometria i skanery emocji

2. Obserwacja osób i obiektów

3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa kontrwywiadowczego wraz z elementami kontrwywiadowczej charakterystyki terenu (KChT).
a) czynniki wyznaczające Kontrwywiadowczą Charakterystykę Terenu

4. Podstawowe zasady zwalczania obserwacji zewnętrznej.�

……………………..……………………..……………………..…………………..

PONADTO:

6. Zasady zachowania w kraju i za granicą.
a) praca, dom, restauracje, hotele, inne firmy i instytucje.
b) postępowanie z dokumentami.
c) mit wyłączonego telefonu.

7. Sposoby walki z inwigilacją, czyli wykorzystanie techniki dla własnego bezpieczeństwa.�
a) używanie telefonów komórkowych.
b) wykorzystanie monitoringu miejskiego.
c) sposoby neutralizacji podsłuchów.
d) maile i Internet.
e) parkowanie samochodów.

……………………..……………………..……………………..…………………..

*Ważne informacje

Jest to szkolenie jednodniowe.
Czas trwania szkolenia – 6 h.
Godziny – od 09.15 do 15.15
*Liczba osób ograniczona.
*Udział w szkoleniu mogą wziąć tylko osoby narodowości polskiej.
*W trakcie szkolenia oferujemy Państwu catering.

*Całkowity koszt / 500 zł os

*Zgłoszenia należy wysyłać na adres
email: pwronski@nemebi.pl, tel. 698057103

*Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest uiszczenie wpłaty, jest to 100% ceny szkolenia, nie później niż do dnia 04.12.2017 na numer konta:
PKO BP
52 1020 1097 0000 7202 0299 7906
Z dopiskiem SZKOLENIE

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIE W WARSZAWIE.  O DOKŁADNEJ LOKALIZACJI SZKOLENIA UCZESTNICY ZOSTANĄ POWIADOMIENI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

*W przypadku niestawienia się uczestnika na szkoleniu 100% wpłaty za szkolenie nie podlega zwrotowi.

* Pułkownik Piotr Wroński zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika bez podania przyczyny.
……………………..……………………..……………………..…………………..
„Kontrwywiad to nie tylko wyspecjalizowana służba, ale także sposób myślenia i postępowania, który pozwala zabezpieczyć siebie, własne projekty oraz przedsięwzięcia.
Kontrwywiad to nie wiedza tajemna, lecz zespół narzędzi, które stosowane umiejętnie staną się niezbędną pomocą dla wszystkich ryzykujących codziennie swój spokój.
Kontrwywiad to właśnie wyodrębnienie, ocena i neutralizacja tego ryzyka. Taki też jest cel proponowanych szkoleń. Ich cena zależy od kilku czynników, takich, jak miejsce i zakres. Oparte są na wiedzy praktycznej i trzydziestoletnich doświadczeniach zdobytych w pracy operacyjnej w różnych służbach w Polsce i za granicą.”
płk. Piotr Wroński