Takie zdanie tylko mi się nasuwało, jak Panowie Czarzasty, Brudziński i Protasiewicz szukali winnego porażki referendum! Ci właśnie ludzie od 25 lat mówią, że tworzą demokrację, społeczeństwo obywatelskie, uczą wolności … i jaki skutek! Obywatele mają szanse wypowiedzieć własne zdanie, zainteresować się ważnymi dla siebie sprawami, które są insygniami wolności obywatelskiej i co? Nie zabierają głosu!

Panowie politycy, tak dobrze nauczyliście obywateli tej wolności, że kompletnie jej nie pojmują. Więcej jej  mieli jak był ustrój komunistyczny! Wolność obywatelska, subsydiarność państwa to wartości, o które biliśmy się w 1981 roku. Nie tylko nie zbudowaliście  demokracji ale skutecznie zabiliście jej podwaliny: poczucie wolności i sprawczości obywatela. Paweł Kukiz nie walczy o JOW-y ona teraz musi walczyć o zbudowanie poczucia bycia suwerenem. Wracamy do podstaw — kolejne 25 lat edukacji obywatelskiej! Długa droga Pawle, ale ktoś ją musi zacząć! Kto jak nie ty?