Szwedzki piłkarz ręczny Tobias Karlsson skrytykował obecność cheerleaderek w przerwach meczów. Według niego to uprzedmiotowienie kobiet. – Bzdura. Arena sportowa nie jest miejscem, gdzie powinno się manifestować równouprawnienie – odpowiada Artur Siódmiak, były reprezentant Polski w piłce ręcznej. – Oczywiście, że Karlsson ma rację – nie ma wątpliwości prof. Ewa Graczyk. – Czuję dla niego podziw, ale i bezradność, ponieważ w Polsce jesteśmy tak daleko za jego szwedzką wrażliwością.

JESTEM KOBIETA Z PLANETY GOR

Harmonia płci na Ziemi według mnie skończyła się już w Edenie
Adam uległ pod ciężarem odpowiedzialności za siebie, za Ewę, uległ własnej słabości. TO ONA WINNA…odpowiedział na pytanie Boga o nieposłuszeństwo
I do tej pory hegemonia męska na Ziemi opiera się na tych słowach, ONA JEST WINNA. Nie wielu doczytuje słowa Boga skierowane do Adama, Z powodu Ciebie będzie Ziemia przeklęta.

Od zarania ludzkości trwa nieustająca wojna płci. I ona jest przyczyną takiego nie innego rozwoju ludzkości. Gdyby pokój zapanował między kobietą i mężczyzną, zaczęli korzystać z tego co mogą sobie oferować, wojna odeszłaby do lamusa.

Historia hegemoni męskiej na Ziemi (patriarchatu), to historia prób ujarzmienia, zapanowania nad kobiecą emocjonalnością, jej erotyzmem,  spowodowana strachem i słabością mężczyzn w panowaniu nad swoimi pragnieniami. Strachem przed siłą jej oddziaływania na mężczyzn.

Uczyniono ją winną nie tylko za przyrodzone cechy- seksualność, emocjonalność, siłę uczuć, ale i za męską słabość, brak panowania mężczyzn nad swoimi żądzami.

Żeby ograniczyć ich wpływ na męskie poczucie niezależności i wolności, wmówiono kobietom,że seks, to dla nich zło, długo nie mogły(nie wypadało porządnej kobiecie)cieszyć się nim, ta przyjemność zastrzeżona była ( jest) dla mężczyzn.
Kobietę uczyniono gorszą, głupszą. Jest ona zepsutym nasieniem męskim, sidłami szatana, niegodna, zasłonięta, winna, ta która powinna wstydzić się, że jest kobietą.

Cechy typowo kobiece, te cielesne i psychiczne stały się przedmiotem ataku. Wysiłki, aby pokonać przewagę kobiet obejmowały harem, kulturowo kobietę ”porządną”,która nie powinna cieszyć się seksem, idea grzechu pierworodnego oskarżająca kobietę ,okaleczanie żeńskich narządów płciowych. pozbawienie wszelkich praw, publicznych a nawet osobistych.
Na tym zasadza się męska dominacja na Ziemi.

Czy zmieniło się coś w naszych czasach?     funkcjonują  sprzeczne  obrazy kobiety
Wystarczy poczytać seksistowskie dowcipy, oglądnąć reklamy, przyjrzeć się przemysłowi rozrywki i mamy jasny obraz współczesnej kobiety, obiektu głównie seksualnego, epatującej seksem od której mężczyzna nie wymaga wiele więcej. Mimo haseł  o równości płci, prawach kobiet ,
współczesna kobieta jest głównie CIAŁEM. Do intelektu jej trzeba było dodać parytet. Kobiecość ogranicza się  do sfery erotycznej, jej seksualności.

Drugi obraz to obraz  kobieta wyzwolona, samodzielna która zastąpiła poniekąd kobietę „porządną”. Po za fizyczną budową, jest taka sama jak mężczyzna.

Chyba zagubiliśmy się relacjach płci. Likwiduje się kategorie płci, czyni się je takimi samymi pozbywając ludzi tej naturalnej różnorodności która inspirowała i rozwijała nawzajem obie płcie.
„Kobiety nie są takie same jak mężczyźni. Jeśli ktoś twierdzi na Gor, że kobiety są takie same jak mężczyźni, będzie uważany na Gor jako szaleniec. I będzie uważany jako nieprzyjaciel kobiet ,który pozbawia ją jej wyjątkowości, jej pysznej wyjątkowości, w pewnym sensie jej samej siebie. „…Vagabonds of Gor, PG. 138
Natury nie da się oszukać. Kobieta jest tą cieplejszą stroną, dającą wypoczynek, nadającą sens działaniom męskim, ich rozwojowi. Pożądana i naturalne piękna, pełna erotyzmu, delikatności i miłości.

Wydaje się, że tylko miłość i uległość, te dwa stany kobiety pozwalają jej wyzwolić się z ograniczeń jakie nałożono na kobiety. Bóg(natura) wszczepił te potrzeby w psychikę kobiet, dla jej bezpieczeństwa, czyniąc z tego wartość, dar jaki ma w sobie, dla którego jest pożądana. I oba są ze sobą splecione.
Model filozofii Goreanskiej uznaje kobiecość, jej seksafil,ciepło za naturalne cechy. Nie potępia jej za to, a wręcz oczekuje że będzie kobieca i będzie w tym wzrastać i rozwijać się. Oczekuje się od niej inteligencji, wiedzy, erotyzmu.
This recognition of her femaleness, and this joy in release and self-discovery, often comes as a stunning revelation to the Earth female.
To uznanie swojej kobiecości, i radość z uwolnienia jej i samopoznania, często przychodzi jako wspaniałe objawienie dla kobiet Ziemi.
Savages of Gor page 257
Kobieta może cieszyć się swoją płcią, ot zwyczajnie jak pięknym zachodem słońca. Jest w tym delikatna, zmysłowa, oddana i troskliwa. Kobieta świadoma siebie, akceptująca swoja kobiecość i dumna z bycia sobą, będzie realizować się z pełnym zaangażowaniem. Bycie kobietą stanie się jej stylem życia. Ale żeby w pełni rozkwitła potrzebny jest do tego MĘŻCZYZNA. Bez niego kobieta może być wszystkim, ale tylko przy nim KOBIETĄ.
Mężczyzna nie walczy z nią o uznanie swojej męskości. Nie musi dominować na jej poczuciu winy.
Na Gor dominacja jest cechą zarezerwowaną dla mężczyzn. To od nich wymaga się w wielu sytuacjach dążenia do wysoko postawionych celów. On stwarza sytuacje i możliwości dla rozwoju jej natury. Jest to jego zadaniem, stworzenie bezpiecznej strefy emocjonalnej, psychicznej aby mogła odkryć się i otworzyć dla niego, być sobą ..
Nie musi ON być typem macho, samcem alfa, nie musi mieć grubego portfela, ale musi dać poczucie, że potrafi stworzyć dla niej, dla jej kobiecości bezpieczną strefę.

Goreańsski mężczyzna nie boi się kobiecości, że zostanie nią ograniczony we własnej wolności. Zdaje sobie sprawę z jej siły. Uznawane jest za wielkie wyzwanie, kiedy mężczyzna kocha „niewolnice” i potrafi być dalej jej Panem, przewodnikiem, panuje nad sobą i nad nią.

Na Ziemi relacje miedzy płciami to walka. Na Gor, to wzajemne oddziaływanie, korzystanie z tego co jedni drugim mogą oferować bez udowadniania sobie własnej wartości. Bo zwyczajnie są wartością dla samego faktu bycia sobą.

Masculinity and femininity are complementary properties,’ I told her. ‚If a man wishes a woman to be more feminine, he must be more masculine. If a woman wishes a man to be more masculine, she must be more feminine.’

„Męskość i kobiecość są uzupełniającymi się właściwościami,” powiedziałem jej. „Jeśli mężczyzna pragnie, by kobieta była bardziej kobieca, on musi być bardziej męski. Jeżeli kobieta chce, by mężczyzna był bardziej męski, ona musi być bardziej kobieca
Explorers of Gor Pg. 205

To główna różnica,między podejściem na Ziemi a filozofią Gorean, to świadome zaangażowanie w tym. Dla goreanina poczucie takiego obowiązku, rozwój w tym kierunku, świadomość swojego miejsca w relacji płci, odpowiedzialności jest naturalną kwestią. Kobieta  wie,  jest świadoma swojego miejsca, uznaje je i akceptuje z radością, w pełni rozwijając swoją kobiecość. Ma świadomość, że jej za to nikt nie potępi.