Wyzwanie dla włoskiego prowokatora: obraź publicznie Islam, skoro jesteś taki odważny