Kim jest naprawdę, albo: kim była? Dla wielu Niemców Angela Merkel, niegdysiejsza obywatelka NRD, nadal pozostaje tajemnicą. W całych Niemczech (RFN i NRD) nie znalazł się odpowiedni kandydat na Kanclerza Niemiec, tylko członkini Towarzystwa Niemiecko – Radzieckiego (takiego TPNR), szefowa wydziału agitacji i propagandy komunistycznej partii NRD. Rosjanie doskonale wiedzieli, jakie korzyści dla nich przyniesie zburzenie muru berlińskiego. W momencie, gdy stara formuła się wyczerpuje, KGB wymienia swoich, na swoich.

Autor: Marek Kuźmicz