W imieniu Organizatorów wydarzenia: „Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zapraszam mieszkańców Ziemi Noworudzkiej, Ziemi Radkowskiej, całego Powiatu kłodzkiego, na wyjątkowe w wydarznie w mieście Nowa Ruda, w dzielnicy Słupiec, w dniu 26 luty 2017r.

Zapraszamy szczególnie do udziału w konkurencjach biegowych na dwóch dystansach:

– Bieg Honorowy – 1963m

– Bieg Główny – 8km

Zachęcamy wszystkich, którym idea upamiętnienia żołnierzy Powstania Antykomunistycznego, okresu II Konspiracji w latach 1944 – 1963 jest bliska, by swój wysiłek połączony z udziałem w konkurencjach biegowych, ofiarowali dla tych wspaniałych ludzi, którzy walczyli i ginęli po to, byśmy my mogli żyć w wolnej i niepodleglej Ojczyźnie.

Partnerem głównym Biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie. Partnerem lokalnym jest Stowarzyszenie RKW – RKW Oddział Wałbrzych we współpracy ze Stowarzyszeniem Narodowa Nowa Ruda, Centrum Turystyczno – Sportowym w Nowej Rudzie, 22 Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej w Jugowie, Klubem Wolontariusza „Uśmiech Serca” Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Jugowie wraz z OSP w Jugowie, Kibicami Piasta Nowa Ruda, Gminą Wiejską Nowa Ruda i Miastem Nowa Ruda.

Podczas Wydarzenia wolontarsze Klubu „Uśmiech Serca” będą prowadzili publiczną zbiórke funduszy na ratowanie polskich nekropolii na Kresach Wschodnich.

Zapisy na stronie www.tropemwilczym.pl. (Regulamin w załączeniu)

Po wyczerpaniu limitów uczestników na stronie Biegu, prosimy o kontakt:

z Koordynatorem tel. 602 221 982 lub sędzią głównym Biegu Panem Henrykiem Strzelaczakiem tel. 608 431 385

Spotykamy się w Nowej Rudzie – Słupcu, tak jak w 240 innych miastach w Polsce i na świecie wraz 60000 biegaczy, w niedzielę, w dniu 26 luty 2017 roku.

Szczegółowe informacje na plakacie promującym wydarzenie oraz na stronie Biegu.

Zapraszam serdecznie!

Elżbieta Cygan,
Koordynator Biegu w Nowej Rudzie – Słupcu

Regulamin konkurencji biegowych rozgrywanych w ramach wydarzenia
„BIEG TROPEM WILCZYM „ w Nowej Rudzie w dniu 26 luty 2017r

I. CEL WYDARZENIA:

Bieg „Tropem Wilczym” w Nowej Rudzie – Słupcu  jest wydarzeniem realizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego partnerem głównym, i właścicielem praw autorskich jest Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie. Przedsięwzięcie ma na celu:

 • oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Polski;
 • popularyzację wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych i podtrzymywanie pamięci historycznej;
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II. DANE ORGANIZATORA:

    Organizatorem lokalnym Biegu „Tropem Wilczym” w Nowej Rudzie – Słupcu jest Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów Oddział RKW Wałbrzych. Impreza jest współorganizowana z Centrum Turystyczno – Sportowym w Nowej Rudzie – Słupcu.

WSPÓŁPRACA:

 • 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku
 • Stowarzyszenie Narodowa Nowa Ruda
 • Klub Wolontariusza „Dar Serca” przy Gimnazjum Publicznym im. Noblistów Polskich w Jugowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowie
 • Kibice Piasta Nowa Ruda
 • Gmina Wiejska Nowa Ruda
 • Gmina Miejska Nowa Ruda

PATRONAT MEDIALNY:

 • Warszawska Gazeta
 • Polska Niepodległa
 • Gość Świdnicki
 • pl portal internetowy

III. TERMIN, MIEJSCE, ORGANIZACJA BIEGU:

 1. Wydarzenie „Bieg Tropem Wilczym odbędzie się w Nowej Rudzie – Słupcu w dniu 26 luty 2017r w godzinach w Nowej Rudzie – Słupcu, w godzinach 10:00 – 15:00
 1. Konkurencje biegowe przeprowadzone zostaną na 2 dystansach:
 • Bieg Honorowy, tzw. rodzinny, amatorski na dystansie 1963 metry ( data śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego, Józefa Franczaka ps. „Lalek”) dla uczestników, którzy wcześniej zgłoszą swój udział na stronie internetowej tropemwilczym.pl  i opłacą wpisowe lub zostaną zgłoszeni przez szkoły.
 • Bieg Główny na dystansie ok 8000 metrów, dla uczestników biegaczy profesjonalistów, zrzeszonych w klubach sportowych oraz dla biegaczy amatorów, posiadającym odpowiednie zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i odpowiednim przygotowaniu kondycyjnym po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału na stronie internetowej tropemwilczym.pl i opłacą wpisowe.
 1. START Biegu Honorowego :11:30: ul. R. Traugutta 2, naprzeciw wejścia głównego do Kościoła pw. św. Katarzyny w Nowej Rudzie, META – Centrum Turystyczno – Sportowe ul. Spacerowa 37 ( wejście od strony Marketu Intermarche). Uczestnicy biegną ulicami: R. Traugutta, Zagórze, Spacerowa i Kombatantów oraz okrążenie bieżni Stadionu CTS ul. Spacerowa 37.
 2. START i META Biegu Głównego : 12:00 – Centrum Turystyczno – Sportowe ul. Spacerowa 37 Nowa Ruda – Słupiec. Uczestnicy wykonają 3 okrążenia trasą wyznaczoną wzdłuż ulic: Spacerowa Kombatantów, Zagórze, Debry, Bożkowska, Spacerowa, Kombatantów, Spacerowa ( pierwsze i ostatnie okrążenie).
 1. Kategorie wiekowe Biegu Głównego:
 1. K – 1 – kobiety 16 – 24 lata,
 2. K – 2 – kobiety 25 – 34 lata
 3. K – 3 – kobiety 35 lat i powyżej,
 4. M – 1 – mężczyźni 16 – 24 lata,
 5. M – 1 – mężczyźni 25 – 34 lata,
 6. M – 1 – mężczyźni 35 lat i powyżej
 1. Wpisowe do Biegu Honorowego dla dzieci i młodzieży do 18 nie obowiązuje, w wśród nich:
 • dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Wiejska Nowa Ruda,
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z terenu Miasta i Gminy Nowa Ruda dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku,
 • dla uczniów szkół niepublicznych, których siedziba znajduje się na terenie Miasta i Gminy Nowa Ruda,
 • dla pozostałych chętnych uczestników do 18 lat, po wcześniejszym zgłoszeniu udziału w Biegu Koordynatorowi przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Szkoły z terenu Miasta i Gminy Nowa Ruda, otrzymują zaproszenie do uczestnictwa w Biegu. Jeżeli szkoły przyjmą zaproszenie (udział jest dobrowolny), organizatorzy proszą o zgłoszenie chętnych uczniów/uczennic do Biegu. Dla 5 uczniów/uczennic ze szkół, które otrzymają zaproszenie, zostaną przekazane nieodpłatnie pakiety startowe z okolicznościową koszulką z podobizną postaci Żołnierza Wyklętego oraz medalem pamiątkowym. Szkoły mogą zgłosić dowolną liczbę chętnych uczestników jednak dla nich Organizatorzy nie zapewniają już pozostałym uczestnikom pełnych pakietów startowych.
 1. Dorośli, chętni do udziału w Biegu Honorowym dokonują zgłoszenia za pośrednictwem strony: tropemwilczym.pl oraz dokonują wpisowego w kwocie 10zł. Dla pierwszych 30 uczestników zapewniamy pakiet startowy z okolicznościową koszulką z podobizną postaci Żołnierza Wyklętego oraz medalem pamiątkowym. Pozostałym uczestnikom nie zapewniamy pełnych pakietów startowych.
 1. Uczestnicy Biegu Głównego dokonują zgłoszenia za pośrednictwem strony: tropemwilczym.pl oraz dokonują wpisowego w kwocie 25zł. Dla pierwszych 60 uczestników zapewniamy pakiet startowy z okolicznościową koszulką z podobizną postaci Żołnierza Wyklętego oraz medalem pamiątkowym. Pozostałym uczestnikom nie zapewniamy pełnych pakietów startowych.
 1. Zdobywcy pierwszych 3 miejsc w każdej z 6 w/w kategorii w Biegu Głównym otrzymują okolicznościowe puchary oraz nagrody książkowe.
 1. Pakiety startowe dla uczestników Biegu Honorowego, którzy wcześniej dokonali zgłoszenia na stronie internetowej lub zostali zgłoszeni przez szkoły, będą do odbioru w Biurze Biegu na terenie CTS w Nowej Rudzie – Słupcu w dniu Biegu 26.02.2017r w godzinach 8:00 – 10:30.
 1. Pakiety startowe dla uczestników Biegu Głównego, którzy wcześniej dokonali zgłoszenia na stronie internetowej, będą do odbioru w Biurze Biegu na terenie CTS w Nowej Rudzie – Słupcu w dniu Biegu 26.02.2017r w godzinach 8:00 – 11:30.
 1. Uczestnicy obu Biegów, którzy otrzymają koszulki z podobizną Żołnierza Wyklętego proszeni są założenie ich przed udaniem się na START.
 1. Uczestnicy, którzy zechcą wziąć udział w Biegu na dwóch dystansach, dokonują rejestracji i wpłaty wpisowego tylko na jeden z dwóch dystansów. Uczestnicy, którzy zechcą wystartować na obu dystansach, otrzymują tylko jeden pakiet startowy. O udziale w Biegu na 2 dystansach informują Koordynatora Biegu, nie później niż, do dnia 24 lutego 2017r
 1. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji na Bieg i z przyczyn losowych nie będą mogli wziąć w nim udziału, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie Koordynatora Biegu, nie później niż do 25.02.2017r.  W przypadku rezygnacji opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 1. W czasie Biegu będzie prowadzona zbiórka funduszy na odnowienie polskich nekropolii na Kresach przez młodzież Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Jugowie

IV. UWAGI KOŃCOWE:

 1. Biuro Biegu czynne w dniu 26.02.2016 w godzinach. 9:00 – 13:00
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatnie gorące napoje i wodę.
 4. Organizatorzy w trakcie trwania Imprezy zapewniają opiekę medyczną.
 5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Biegu możliwość skorzystania z miejsca do przebrania oraz prysznica na terenie Hali CTS w Nowej Rudzie – Słupcu.
 6. W trakcie trwania Imprezy na terenie CTS w Nowej Rudzie będą dostępne odpłatnie gorące posiłki.
 7. Wszelkie informacje, zapytania i uwagi dotyczące organizacji Biegu proszę kierować do Koordynatora Biegu – Elżbieta Dolata – Cygan tel.: 602 221 982