„Wolność przyszła z Podgórza”

Uroczystości na Placu Niepodległości

Kraków, 31 października 2018 r.

 

3

2.jpg

4.jpg

9

6

7.jpg

10.jpg

12

13

13a

15

16

14