Wspomnijmy dziś tego chłopca. Antoś Petrykiewicz był uczniem drugiej klasy gimnazjum lwowskiego. Miał 13 lat. Jeden z Orląt Lwowskich. Walczył w oddziale tzw. „Straceńców” pod dowództwem późniejszego generała Romana Abrahama. Został ciężko ranny 23 grudnia 1918 roku broniąc tzw. „Reduty Śmierci” pod Persenówką. Zmarł w szpitalu 16 stycznia 1919 roku. Antoni Petrykiewicz 22 stycznia 1920 roku został pośmiertnie odznaczony przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti Militari. Stał  się najmłodszym w historii kawalerem tego odznaczenia.