Jedna z największych na świecie polskich nekropolii wielowiekowy cmentarz na Rosie w Wilnie ulega stopniowej zagładzie! Byłem tam i … płakałem widząc to, co uczyniono z większością grobów naszych wspaniałych przodków!

Potem obudził się we mnie gniew i wreszcie refleksja jak bardzo władze współczesnej Litwy nienawidzą wspólną spuściznę kultury obojga narodów, a przecież Pierwsza Rzeczpospolita przez wiele wieków stanowiła wspólne, zjednoczone państwo obejmujące m.in. Polaków i Litwinów.

Zrobiłem fotoreportaż, którego nie zobaczycie w żadnej telewizji prywatnej ani publicznej, gdyż rząd koalicji PO-PSL gorąco popiera nacjonalistyczne wybryki i zaniedbania aktualnych władz współczesnej Litwy.

Jednym z niewielu grobowców, które oszczędzono jest grób matki Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono również serce Naczelnika II Rzeczpospolitej.

Rajmund Pollak na cymentarzu w Wilnie

Autor fotoreportażu R. Pollak przy grobie MATKI J. Piłsudskiego w Wilnie.

Wilno, dawna stolica Polski i Litwy nie może być pozbawione grobów naszych przodków! Polska nie może się godzić na zagładę Kresów Rzeczpospolitej!

Serdecznie pozdrawiam i Szczęść Boże.

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 3

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 4

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 5

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 6

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 7

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 8

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 9

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 10

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 11

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 12

Barbarzyńskie zniszczenia cmentarza na Rosie w Wilnie 13

Dewastacje na Polskim Cmentarzu w Wilnie 1