Raport oficera Abwehry z 1945 r. bardzo ciekawy także w kontekście artykułu 7 zastosowanego dziś przeciw Polsce przez Komisję Europejską.

Tuż przed upadkiem Berlina gen. mjr Reinhard Gehlen szef Abwehry na odcinku wschodnim pisał Hitlerowi co robić po przegranej wojnie. Napisał sporo o Polakach, m.in., że:

„Polacy są w stanie nawet zdradzić swój kraj ale nienawidzą jak się ich do czegokolwiek zmusza, i wtedy się zawsze buntują”.

Dokument nosi tytuł Militärische und Nachrichtendienstliche Kräfte im Gesamtrahmen der polnischen Widerstandsbewegung (Siły wojskowe i wywiadowcze w ramach polskiego ruchu oporu) i jest datowany na 4 kwietnia 1945 r.

Gehlen, przyszły twórca BND , wywiadu RFN pisał wtedy:

„Opracowany tu materiał wskazuje, że naród polski ma bezwarunkową wolę samopotwierdzenia. W związku z tym indentyfikowanie ducha oporu z li tylko hardością niektórych przywódców lub pewnych grup ludności było od samego początku błędem. Owa wola samopotwierdzenia ma swe korzenie w pierwotnych instynktach życiowych narodu, zawdzięcza im swą głębię, zaciętość i trwałość (…).
Ilekroć udawało się zlikwidować siły ruchu oporu a jego przywódców usunąć, wkrótce okazywało się, że opór trwa dalej i ponownie wkracza na pierwszy plan. Opór jest zakorzeniony w głębiach polskiej duszy narodowej i można go zlikwidować albo usuwając przyczynę pożaru, albo unicestwiając naród polski.”

Jednocześnie wyjaśniał skad taka postawa:

„W woli samopotwierdzenia Polaków dominują pewne elementy. Jest to przede wszystkim tęsknota za pełnią życia i za bogactwem form jej doznawania. Gdy ogranicza się Polakom owe możliwości, wybucha sprzeciw (…). Świadomość, że jest się zepchniętym do „drugiej kategorii” bytu ludzkiego, gdzie w porównaniu z Niemcami ma się ograniczoną wolność korzystania z pełni życia, drążyła Polaków o wiele bardziej niż utrata samodzielności państwowej.”

No a teraz ta beznadziejna opozycja usiłuje razem z Komisją Europejską zmuszać nas do czegoś i grozić kijem… Ależ to głupcy… i nieuki.

Autor: Marcin Mamoń
Dziennikarz i korespondent wojenny, więziony w roku 2015 przez al-Nusra (syryjska al-Kaida).