Mocne słowa byłego policjanta nadkom. Dariusza Lorantego, który w trakcie swojej kariery zawodowej był negocjatorem policyjnym. Zna się zatem na tym o czym mówi. Terroryzm to teraz mocny temat, ale bardzo ważny. – Terroryści są wśród nas – w tej kwestii Dariusz Loranty nie ma wątpliwości. Jesteśmy kompletnie bezbronni? O tym wszystkim usłyszycie w rozmowie z człowiekiem, który nie boi się mówić wprost o niebezpiecznych sprawach. W telewizji publicznej czy komercyjnej tego nie usłyszycie.