W niektórych miejscach już to napisałem, więc wieść się roznosi. Ale teraz czynię to oficjalnie, byście wiedzieli. Tak – zdecydowałem się wystartować w wyborach do Sejmu z listy KWW „Kukiz’15”. Proszę nie tylko głosy podczas wyborów. Ale także teraz proszę o pomoc teraz. Machiny partyjne mają olbrzymi potencjał: dofinansowanie z budżetu państwa – a faktycznie przez wszystkich obywateli – nawet tych, którzy są ewidentnie przeciwko konkretnej partii; struktury uzależnionych od władz partii członków – np. zatrudnianych wg klucza partyjnego urzędników – a nie wg kompetencji (spytajcie jakie kwalifikacje miał/ma Filip Kaczyński startujący z PiS w okręgu 12 – Chrzanów, że po zwolnieniu go przez burmistrza Wadowic z Urzędu Miasta, natychmiast zatrudnił go w starostwie jego partyjny kolega starosta Bartłomiej Kaliński); wreszcie także pomoc mediów lokalnych obawiających się „nowego”. Teraz w zdecydowanej większości mediom jest dobrze – bo wyrobiły sobie umiejętność balansowania między głównymi partiami (PiS i PO) i z tego żyją. Wystarczy od kogo dostają reklamy, dotacje itd.

PROSZĘ WIĘC O KAŻDĄ POMOC: wpłaty na komitet – wg reguł zapisanych w ustawie, wolontariat, wskazanie miejsca, na którym będzie można zamieścić materiały wyborcze KWW „Kukiz’15” – także wg reguł PKW. Bo jest pewne, że wielkie partie się z tym nie liczą (już widziałem w powiecie wadowickim plakaty jednego z kandydatów wielkiej partii rozwieszone byle gdzie i byle jak – z pewnością nie tak jak chce PKW), ale taki Ruch jak: Kukiz’15, zagrażający dotychczasowemu układowi, dążący do zdecydowanego i zasadniczego przemodelowania ustroju Polski, będzie pod szczególną obserwacją innych partii. Róbmy wszystko wg reguł istniejących – choć niewątpliwie są one uciążliwe i nieraz wręcz głupie. Wszystkich zdecydowanych pomóc mnie osobiście, jak też KWW „Kukiz’15” w okręgu nr 12, albo w całej Polsce proszę o pomoc i informacje na mój mail: brynkusj@poczta.onet.pl.

Liczę na to, że będzie wysoka frekwencja, bo Polska jest naprawdę w wielkiej potrzebie. PO zamiata wszystko pod dywan (tak naprawdę nie wiemy jaki jest stan państwa). Petru i jego „cień” Balcerowicz straszą długiem publicznym, ale nie oferują niczego innego niż PO. Zresztą bardzo wątpliwe etycznie stanowisko Petru wobec frankowiczów, gdy znając sytuację zmienił swój kredyt we frankach na złotówki, a kredytobiorców tej walucie po prostu „olał”, pokazuje jaki prezentuje to ugrupowanie potencjał ekonomiczny i co jest jego celem. PiS w obawie, że faktycznie wygra i będzie rządzić samodzielnie rakiem wycofuje się z obietnic – choćby w sprawie wieku emerytalnego. Kandydatka – rzekoma – na premiera Beata Szydło gładkimi słówkami mami wyborców, a konkretów zero.  Zwróćmy uwagę na kolejną rzecz: propozycja PiS obniżenia stawki podatku CiT dla małych i średnich firm byłaby nawet dobra, gdyby nie „mały”, a faktycznie DUŻY „myk”. Już cieszą się doradcy podatkowi, że zarobią na wyodrębnianiu małych firm z wielkich przedsiębiorstw. Te małe firmy będą obciążone niskim podatkiem CIT i kolosy znowu zarobią. Powinna być równość gospodarcza. Poza tym należy zdać też pytanie: dlaczego PiS nie mówi głośno o podatku obrotowym od wszystkich podmiotów gospodarczych działających w Polsce, a wskazuje na banki i firmy w posiadaniu cudzoziemców. Owszem dobrze. Ale to pomija działających w Polsce, a założonych poza granicami firm bogatych Polaków. Podatek powinien być płacony tak, gdzie firma działa, a nie tam, gdzie ma swoją siedzibę.

Ruch Kukiza mając świadomość niejasnej sytuacji Polski nie obiecuje walizek pieniędzy z kosmosu, bo gruszki na wierzbie są zarezerwowane już dla innych. Nie odkrył też „złotego pociągu”, by obiecać wszystko, a nawet więcej niż PiS i PO razem wzięte. Ruch Kukiza obiecuje uczciwość, jawność, rzetelność i pracę dla Polski. Z konkretów wymieńmy na razie jedno – podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających, gdyż ci wydadzą w Polsce zostawione im zarobione przez nich samych pieniądze. W ten sposób lokalni przedsiębiorcy też zarobią. Czyż to nie jest zarazem socjalne i liberalne? I tak godzi się w Ruchu Kukiza odmienność poglądów w kwestiach gospodarczych.

Ma rację Dominik Kolorz, który na spotkaniu w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach powiedział, że naprawa Polski wymaga cierpliwości i wiedzy na temat tego w jakim terminie możliwe jest wprowadzenie zmian.

Tylko „Kukiz’15” jest faktyczną alternatywą – realną, ale też dbającą o interes Polski i Polaków. Nie bez przyczyny strategia KWW „Kukiz’15” opiera się na trzech filarach: demokracji – czyli prawdziwym wpływie Polaków na instytucje przez nich wybierane; bogactwie – czyli dążeniu do podniesienia poziomu życia Polaków; bezpieczeństwie – czyli upodmiotowieniu Polski wewnątrz i na zewnątrz naszego kraju.

Liczę na Waszą pomoc Wyborcy dobra Polski i Was samych.

Dr hab. Józef Brynkus mówi o Powstaniu Warszawskim na Rynku Głównym w KrakowieAutor: dr hab. Józef Brynkus
Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę:Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.:Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.