O ile to nagranie jest autentyczne (wszystko możliwe, wygląda jednak na autentyk), oznacza że ludzie tam stracili już zupełnie rozeznanie co jest dobrem a co złem.

https://youtu.be/iupD-R5jRXE

Pytanie: co zostanie w umyśle tej dziewczynki, kiedy już stanie się dorosłą kobietą?

„Sieg Heil! (pol. Niech żyje zwycięstwo!, Sława zwycięstwu) – slogan propagandowy III Rzeszy, skandowany przez tłumy podczas przemówień Adolfa Hitlera do narodu. Był używany też jako pozdrowienie (alternatywnie do Heil Hitler) początkowo przez członków NSDAP, później przez większość obywateli III Rzeszy.” Źródło cytatu: wikipedia

I jeszcze tutaj:

Co na to Polska, Europa i Świat?

Nacjonalizm (z łacińskiego natio – naród), ideologia i ruch polityczny, a także postawa społeczno-polityczna podporządkowująca interesy innych narodów celom własnego. Według tej ideologii wszelkie działania polityczne podejmowane są w celu podniesienia siły własnego narodu, a także oceniane przez pryzmat jego dobra i interesów.

Jako ideologia polityczna nacjonalizm ukształtował się w XIX w. Pojęcie nowoczesnego narodu zdefiniowane zostało po raz pierwszy w czasie rewolucji francuskiej, a przez M. Barrèsa w 1892. Naród rozumiany jest jako wspólnota duchowa i moralna, a w mniejszym stopniu jako wytwór historii. Zgodnie z ideologią nacjonalizmu przynależność jednostki do danego narodu jest nieodzownym warunkiem jej rozwoju. Interesy narodów, jako sprzeczne, są nie do pogodzenia ze sobą. W tym kontekście interes narodowy jest celem wszelkich działań politycznych, a metodą realizacji tego interesu – egoizm narodowy. W kategoriach politycznych oznacza to konieczność budowy przez każdy naród własnego państwa.

Dążenie do rozwoju kosztem innych narodów prowadzi do ksenofobii (uprzedzenia narodowe), wrogości i nietolerancji, tzw. etnocentryzmu. Często nieodłącznym składnikiem nacjonalizmu jest elitaryzm kreujący na przywódców bardziej świadomą narodowo elitę. Skrajną postacią nacjonalizmu jest szowinizm, który uznaje prawo własnego narodu do podbojów i panowania nad innymi narodami. Tak rozumiany, stał się składnikiem nazizmu i faszyzmu.”
Nacjonalizm a patriotyzm definicje