Wystartował w sieci oficjalny serwis Pawła Kukiza, teraz już wiadomo z kim i jak się kontaktować. Lider powstającego Ruchu Obywatelskiego przedstawił swoich ludzi, którzy będą odpowiadać z kształt kampanii na rzecz akcji referendalnej i JOW. – Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! Informuję Państwa iż w celu usprawnienia naszej działalności powołałem Centrum Logistyczne naszego Ruchu. W skład Centrum Logistycznego wchodzą następujące osoby – pisze Paweł Kukiz na stronie ruchkukiza.pl

Szpica Kukiza

Ludzie wybrani przez Kukiza zajmą się sprawami organizacyjnymi i kontaktem z mediami.

Marek Mnich, będzie szefem Centrum Logistycznego z zadaniem zapewnienia lokalu, zaopatrzenia, wymiany informacji między poszczególnymi osobami pracującymi w ramach Centrum.

Janusz Sanocki, to człowiek, którego zadaniem będzie pomoc dla powstających komitetów referendalnych, koordynowanie ich działalności, dostarczanie informacji itd. oraz kontakt ze stowarzyszeniami i innymi zorganizowanymi grupami obywateli.

Cezary Lesisz, będzie w ruchu odpowiadać za księgowość i finanse.

Miłosz Lodowski, został rzecznikiem prasowym ruchu i będzie jednocześnie szefem zespołu prasowego.

Wsparcie Finansowe

Paweł Kukiz poinformował również, gdzie będą gromadzone środki finansowe. – Zawarłem umowę o współpracy ze stowarzyszeniem „Solidarności Walcząca” kierowanym przez pana Kornela Morawieckiego. W ramach tej umowy Stowarzyszenie „SW” udostępniło nam konto na które wszyscy, którzy chcą wesprzeć finansowo naszą akcję na rzecz JOW i referendum mogą wpłacać datki – pisze samorządowiec, który w sondażach wyrasta na drugą siłę polityczną w Polsce.

Polska powstaje z kolan

Człowiek, który obudził ducha w narodzie nie poddaje się i jasno określa swoje plany na kolejne tygodnie. – Nasza akcja trwa a Ruch rozwija się dynamicznie. W całym kraju powstało już ponad 700 obywatelskich, spontanicznie zorganizowanych „Komitetów referendalnych”. W pierwszych dniach lipca ukaże się specjalna gazeta przeznaczona dla komitetów referendalnych i lokalnych społeczności. W sprawie gazety, jak i w innych sprawach związanych z powstającymi komitetami proszę kontaktować się z kol. Januszem Sanockim. Tworząc w sposób oddolny „komitety referendalne”, odbudowujecie Państwo – wolne, obywatelskie społeczeństwo. Patrzę na Wasze działanie z podziwem i jestem dumny że nasza Polska powstaje z kolan – zauważa buntownik polityczny, który zamierza wywrócić stolik polityczny w Polsce.

Naród jest wolny i suwerenny

Jak zwykle kończy odezwą zachęcająca do zmian. – Pamiętajcie: Jeszcze nie zginęła. Zwyciężymy! – deklaruje i zapowiada Paweł Kuki