Media stoją na straży wolności słowa. Dziennikarze portalu Pressmania.pl nie boją się gróźb i szykan, które kierują pod naszym adresem bohaterowie artykułów. A mieliśmy już próbę grożenia śmiercią (czytaj tutaj) jednemu z naszych publicystów, czy nie uzasadnione żądania naprawy szkód, które niby wyrządziły nasze publikacje. Tym razem Pan Radosław Putek, który żąda usunięcia tekstu pt. „Hucpa Polska sp. z o.o.” idzie o krok dalej, bo straszy nas w skierowanym e-mailu do redakcji pisząc:  „W przypadku niezastosowania się do przedmiotowego żądania zmuszony zostanę do podjęcia dalszych kroków prawnych w kierunku ochrony moich praw podmiotowych”. Mając na uwadze zasady etyki dziennikarskiej i prawo prasowe informujemy czytelników o tym fakcie oraz wyjaśniamy Radcy Prawnemu, że oczekujemy na konkretne zarzuty poparte dowodami, bo jak na razie otrzymaliśmy tylko ogólniki.

Pan Radosław Putek,
W odpowiedzi na otrzymane pismo (mail) żądam w terminie 48 godzin sprecyzowania, jakie to konkretnie dobra osobiste zostały naruszone wraz ze wskazaniem konkretnych zapisów w przedmiotowym tekście. Nadto proszę o wskazanie, jakie to informacje są niezgodne z prawdą oraz przedstawienie dowodów potwierdzających te twierdzenia.

Uprzejmie informuję, że w przypadku niezastosowania się do powyższego będziemy podejmowali działania zgodnie z prawem prasowym. Informuję nadto, że usunięcie tekstu bez wykazania powyższego nie może być nawet przedmiotem luźnej dyskusji na kolegium redakcyjnym portalu Pressmania.pl

Pozdrawiam,
Krzysztof Sitko
Redaktor naczelny portalu Pressmania.pl
www.pressmania.pl

Jednocześnie informujemy, że prawdziwych nazwisk dziennikarzy piszących u nas pod pseudonimem nie ujawnimy, a tym bardziej ich adresów IP. Publikujemy również pismo jakie skierował Pan Radosław Putek do naszej redakcji.

Wezwanie do usunięcia artykułu Pressmania