Krajowy Rejestr Sądowy ma w obrocie gospodarczym szczególne znaczenie. Oto bowiem zgodnie z art. 17.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnione w nim wpisy objęte są domniemaniem prawdziwości.

Niestety, praktyka pokazuje, że istniejące wpisy bywają mylące, i to za wiedzą sądu.

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X KRS. Kolejna spółka należąca do rodziny Gąsiorów – Biuro Handlowo – Usługowe MAGA sp. z o.o. (KRS 0000180232).

Zgodnie z istniejącym wpisem powstała w samej końcówce istnienia PRL – 24 stycznia 1989 r.

Wg stanu na 22 października 2017 r. z siedzibą w Gliwicach, ul. Lutycka 6.

Gąsior-junior posiada lwią część udziałów, ciut nestorka rodu lat 92, natomiast zarząd, tak samo jak w wirtualnej spółce FUNT tworzy Sylwia Witalińska-Gąsior, a prokurentem jest Józef.

Firma jest w tak dobrej kondycji, że Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne kwoty 5.546,00 zł albowiem w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne (art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Gdyby przyjąć najbardziej niekorzystny wariant egzekucji i fiskus zająłby nieruchomość należącą do firmy MAGA (jeśli by taka była) koszt wyniósłby ok. 450,- zł.

Czterysta pięćdziesiąt!

Oznacza to, że zdaniem gliwickiej skarbówki MAGA nie dysponowała nawet używanym komputerem.

Jak zatem ma się to do kapitału zakładowego w wysokości 60.000,- zł?

To chyba najmniejszy problem.

Otóż pismem (data wpływu do KRS 18 listopada 2016 r.) Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Gliwicach wnosi o przymuszenie zarządu spółki MAGA do ujawnienia adresu firmy, albowiem:

Z informacji będących w posiadaniu tutejszego Urzędu wynika, iż ww. spółka nie posiada faktycznej siedziby pod adresem uwidocznionym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do pisma załączone jest oświadczenie aktualnego właściciela nieruchomości przy ul. Lutyckiej 6, który jednoznacznie stwierdza, że MAGA sp. z o.o. nie wynajmuje tam żadnych pomieszczeń.

KRS wobec tych pism nie pozostał bezczynny.

12 stycznia 2017 r. wszczęto postępowanie przymuszające prez. Witalińską – Gąsior do ujawnienia adresu firmy.

I to pod groźbą ponawianej grzywny w wysokości 2000,- zł.

Postanowienie wysłano na adres uwidoczniony w KRS, co zakończyło się jego zwrotem.

.

Tym niemniej kolejny referendarz zajmujący się sprawą spółki MAGA 10 marca 2017 roku umorzył postępowanie przymuszające.

Bo co tam, że urzędnicy skarbowi nie potrafią namierzyć firmy na Lutyckiej.

Co z tego, że właściciel informuje, że nigdy żadnej umowy najmu z MAGA sp. z o.o. nie zawierał.

Nic to, że poczta nie potrafi odnaleźć adresata.

Ważne jest to, że Józef Gąsior przychodzi do sądu i oświadcza, że firma znajduje się pod tym adresem.

Referendarz Wioro nawet przez moment nie zastanowił się, jakim cudem MAGA sp. z o.o. miała zawartą 31 stycznia 2013 roku umowę podnajmu pomieszczeń, skoro w tym czasie wiązała ją z ówczesnym właścicielem nieruchomości umowa najmu, wypowiedziana rok później.

Sąd w Gliwicach nie powziął jednak w tym zakresie żadnych czynności wyjaśniających.

Tylko pozornie powyższe może wydawać się pozbawione sensu.

Walka Gąsiora o to, by spółka MAGA była postrzegana jako istniejąca rzeczywiście jest w istocie walką o doniosłość prawną wystawionych przez nią faktur.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot niezarejestrowany – nieistniejący.

To samo dotyczy podatku dochodowego.

NSA w wyroku z dnia 16 kwietnia 2010 r (I FSB 426/09) stwierdził:

Sąd odnośnie rozumienia pojęcia „podmiotu nieistniejącego” wskazał na, znajdujący potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, prezentowany przez organy pogląd, że jest to nie tylko podmiot faktycznie nieistniejący, jest nim także podmiot stwarzający formalne pozory istnienia, który jednak rzeczywiście nie uczestniczy w obrocie prawnym.

Nie powinno ulegać nawet najmniejszym wątpliwościom, że MAGA sp. z o.o. wykazuje jedynie pozory działalności.

Mimo deklarowania idących w dziesiątki miliony złotych obrotów MAGA sp. z o.o. nie posiada żadnego majątku, nawet starego samochodu dla prezesa.

Jedyne konto jest puste a jego historia nie wykazuje, by było wykorzystywane do jakichkolwiek przepływów choć w 1% odpowiadającym kwotom wyszczególnionym w złożonym sprawozdaniu finansowym.

Mój informator twierdzi, że 21 milionów zł, jakie rzekomo stanowiły obrót spółki, powstało wskutek wystawienia całkowicie pozornych faktur m.in. na prace ziemne w pewnej podzawierciańskiej miejscowości, co było niczym innym, jak tylko pomocnictwem w wyłudzeniu dopłat unijnych na wielką skalę.

22.10 2017