Dostałem maila ze szkoły językowej mojego syna bierze, jak prawie wszyscy dodatkowe lekcje, gdyż nauka w ramach programu nie gwarantuje zdania później egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. W mailu opisany jest projekt ustawy o VAT i obłożenia szkół językowych 23% podatkiem, co zwiększy znacznie koszty. Takie kursy językowe są obecne w każdej szkole podstawowej i cieszą się dużym powodzeniem, gdyż korzystają z nich dzieci rodziców, których nie stać na prywatne szkoły. Nie wiem czy to prawda, i wydaje mi się, że ktoś przedwcześnie robi raban i jest to tylko przeoczenie. Sądzę, że sprawa zostanie skorygowana w czasie debaty sejmowej. Zresztą przeczytajcie Państwo sami. Czy ktoś o tym słyszał? Wydaje mi się, że to może być kolejny element kampanii przeciwko wynikom wyborów.

„Szanowni Państwo,

zwracamy się w bardzo ważnej dla nas wszystkich sprawie. Nowy rząd przedstawił projekt ustawy dotyczącej podatku VAT. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu w projekcie został wykreślony zapis o zwolnieniu z podatku VAT szkół językowych.

Pięć lat temu wszystkie partie polityczne zasiadające w parlamencie zgodziły się, że szkoły językowe powinny być zwolnione z tego podatku, aby ułatwić Polakom dostęp do dobrej edukacji językowej.

Wspólnie z innymi szkołami językowymi z całej Polski poddaliśmy analizie sytuację i jesteśmy zgodni, że wprowadzenie proponowanych zmian przyniesie wiele negatywnych konsekwencji – zwłaszcza dla klientów szkół. Dlatego też wspólnie podjęliśmy decyzję o zaproszeniu Państwa do udziału w kampanii NIE DLA VAT.

Wprowadzenie 23% podatku VAT na usługi szkół językowych pociągnie za sobą konsekwencje w postaci podniesienia cen kursów. Niestety nie będziemy w stanie utrzymać ich na obecnym poziomie. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób będzie to trudna sytuacja i nie wszyscy z Państwa będą mogli pozwolić sobie na kontynuację kursu.

Ustawa, o której mowa nie weszła jeszcze w życie. Rząd zapowiada, że chce jak najszybciej rozpocząć proces legislacyjny oraz obiecał przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Wciąż mamy szansę, aby zablokować wprowadzenie zmian. Od trzech tygodni całe środowisko szkół językowych działa – spotykamy się z posłami i rozmawiamy o ustawie, piszemy oficjalne pisma i prosimy o ustosunkowanie się do naszych argumentów. Próbujemy doprowadzić do tego, aby kursy w szkołach językowych nie zostały objęte podatkiem VAT.

Zdajemy sobie sprawę, że podniesienie cen kursów będzie dla części z Państwa dodatkowym obciążeniem budżetu rodzinnego. Z naszej strony pociągnie to za sobą konieczność likwidowania grup i zamykania oddziałów szkoły, gdyż koszty utrzymania filii nie maleją w związku z nagłym odejściem części uczniów. Zamykanie grup oznacza również konieczność zmniejszenia wymiaru pracy naszym lektorom, co spowoduje, że zaczną odchodzić, bo zmienią się warunki współpracy. Wszystkie te czynniki doprowadzą do załamania branży. W prosty sposób przełoży się to na obniżenie jakości kształcenia językowego w Polsce.

Niestety dostrzegamy też wiele długofalowych negatywnych skutków tej decyzji. Większość małych szkół językowych upadnie, duże natomiast na pewno będą zmuszone do ograniczenia swojej działalności. Nauczyciele, którzy nie znajdą zatrudnienia i przejdą do szarej strefy, będą zmuszeni do udzielania nieewidencjonowanych korepetycji. Będzie to również sprzyjająca sytuacja dla tych lingwistów, którzy ze względu na brak wiedzy i umiejętności nie znajdowali do tej pory miejsca w dobrych szkołach językowych. Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest samodzielnie ocenić, czy nauczyciel Państwa dziecka jest osobą odpowiednio przygotowaną do tego, aby prowadzić dobre, skuteczne lekcje oraz zapewnić spójny, przemyślany program na lata. Tylko taki może zapewnić uczniom sukces na egzaminach i w przyszłości ułatwić poruszanie się na rynku pracy. Niestety na grożących nam zmianach straci wiele dzieci i ich rodziców, gdyż dobra edukacja będzie dostępna dla najbogatszych.

Szanowni Państwo – zwracamy się z gorącym apelem o poparcie naszej inicjatywy. Na ręce posłów chcemy złożyć petycję z podpisami osób, które cenią jakość dobrych szkół językowych i, dbając o rozwój swoich dzieci, chcą zapewnić im edukację na niezmienionych zasadach. Bardzo prosimy o podpisanie tego dokumentu on-line: http://pase.pl/pl/stowarzyszenie-pase/nie-dla-vat

Każdy z Państwa może również wspomóc kampanię „Nie dla VAT”, wysyłając maila do posłów partii rządzącej. Warto w takim liście podkreślić wszystkie negatywne konsekwencje społeczne, które wynikną z wprowadzenia zmiany w ustawie. Dobrym rozwiązaniem jest również wizyta w biurze poselskim i bezpośrednia rozmowa.

Ze swojej strony pragniemy zapewnić Państwa, że robimy wszystko, aby zmiany nie weszły w życie. Bardzo nam zależy na tym, aby utrzymać w Polsce sytuację sprzyjającą rozwojowi edukacyjnemu naszych dzieci i młodzieży.”

Z przyczyn oczywistych, ukryłem nazwę szkoły językowej.