Dzięki uprzejmości posła prof. Józefa Brynkusa (Kukiz’15), który w piątkowy wieczór (20.01.2017) udostępnił nam swoje biuro i zapewnił nas, że możemy z niego zawsze wg potrzeb korzystać, doszło do powołania koła terenowego stowarzyszenia KoLiber.

Uchwałą zarządu oddziału Krakowskiego powołane zostało Wadowickie koło stowarzyszenia KoLiber obejmujące swoją działalnością obszar miasta Wadowice. Przewodniczącym koła został  Michał Góra (wybrany większością głosów).

W Wadowicach gościli:

  • Marcin Sobiczewski – prezes oddziału Krakowskiego KoLibra,
  • Miłosz Jabłoński – wiceprezes oddziału Krakowskiego KoLibra,
  • Kamil Matys – II wiceprezes oddziału Krakowskiego KoLibra,

Swoją obecnością zaszczycił nas też poseł prof. Józef Brynkus ze swoim asystentem Michałem Siwcem-Cielebonem