Mieszkańcy Lanckorony stają w obronie demokracji. Nie pozwolą żeby Łopata nie uszanował opinii mieszkańców którzy sprzeciwili się jego pomysłowi w sprawie nadania praw miejskich Lanckoronie. Nie będą za  nas decydowali obcy, którym wszystko jedno: czy będziemy miastem, czy też wsią, aby tylko przypodobać się Łopacie. W wielu przypadkach swojemu chlebodawcy.

Grupa mieszkańców sporządziła listę z podpisami wraz z pismem do wójt i rady gminy Lanckorona.

,,(…) żądamy, aby władze samorządow500kańców, a nie samowolne decydowanie w ważnych dla nas sprawach” – czytamy w piśmie skierowanym do władz samorządowych Lanckorony.

Pismo do władz samorządowych Lanckorony ws praw miejskich

Członkowie stowarzyszenia „Mieszkańcy Razem” całym sercem popierają inicjatywę zbierania podpisów w sołectwie Lanckorona mającą na celu uchronienie społeczności lokalnej od skutków próby ,,siłowego” nadania praw miejskich Lanckoronie. Nie możemy pozwolić na ciągłe łamanie i naginanie prawa na potrzeby jednostki. Nie możemy tolerować lekceważącego zachowania Łopaty w stosunku do tych o których dobro ma dbać. Nie tędy droga Panie Wójcie! Demokracja ma swoje prawa i daje wiele możliwości suwerenowi.

Społecznicy ze stowarzyszenia „Mieszkańcy Razem” jak wielu wolontariuszy, zbierają również na terenie Lanckorony podpisy pod listem. Jednocześnie cieszy nas fakt, że dla dobra wspólnego mogliśmy połączyć nasze siły ponad podziałami politycznymi. Społeczeństwo potrzebuje spokoju i normalnego funkcjonowania w codziennym życiu. My jesteśmy społeczeństwem, które w myśl zasady ,,nic bez Nas o Nas” ma prawo decydować o tym gdzie chcemy mieszkać.

Mieszkańcy Razem logo

Prosimy o składanie podpisów pod listami jako przeciwnicy nadania praw miejskich Lanckoronie!

Dziękujemy!
Mieszkańcy Razem