Zawsze bardzo przeżywam tę melodię. Jest mi bardzo bliska, tak jak bliskie są mi te wszystkie wydarzenia, przez które przechodziła w dziejach moja Ojczyzna. Czuję się z nią głeboko związany, z jej losami, jej duchem, jej piękną cywilizacją i wartościami, które mi zaszczepiła. Czuję się Polakiem, jestem z tego dumny, Polska to mój kraj – piękny, wyjątkowy i jedyny. Polska to moja tożsamość.

ROTA

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
W Ojczyzny imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Słowa: Maria Konopnicka
Muzyka: Feliks Nowowiejski