39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową dała asumpt dla ciekawych wydarzeń kulturalnych w Wadowicach. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zaprosiło nie tylko mieszkańców Wadowic na spotkania z kulturą przepojoną duchowością i refleksją Świętego Wadowiczanina.

W piątek 13 października 2017 roku, o godz. 17.00, dokładnie w setną rocznicę ostatniego z objawień w Fatimie, w sali teatralnej Domu Katolickiego, na scenie której w młodości występował Karol Wojtyła, zebrani mogli wysłuchać wspaniałych refleksji o historii dramatycznego stulecia 1917-2017, oraz tajemnicach historii związanych z objawieniami Matki Bożej. Warto było być i posłuchać, bo takich szczegółów najnowszej historii świata zapewne wielu, nie tylko Polaków, nie zna.

„Tajemnice Fatimy – największy sekret XX wieku” przedstawili autorzy zatytułowanego tak właśnie albumu, znani dziennikarze, publicysta katolicki Grzegorz Górny oraz fotografik Janusz Rosikoń. Patronem spotkania był kardynał emeryt Stanisław Dziwisz, ale kto był na tym spotkaniu wie, że bez wątpienia patronowali wspomnieniu wydarzeń także Jan Paweł II i jego serdeczna opiekunka, Fatimska Pani, która ocaliła mu życie 13 maja 1981 r. na placu Św. Piotra w Watykanie.

Autorzy przedstawili wiele nieznanych szerzej szczegółów dotyczących objawień fatimskich oraz ich percepcji i reperkusji w najnowszej historii  świata. Zwrócili uwagę na to, że Matka Boża wystąpiła w Orędziu Fatimskim szczególnie w obronie piątego i szóstego spośród Bożych przykazań, zagrożonych przez zbliżającą się wtedy rewolucję bolszewicką. To właśnie wybuch antyreligijnej nienawiści i zapoczątkowanie przez sowietów tzw. rewolucji seksualnej z nieograniczoną rozwiązłością i prawem do aborcji na każde życzenie, które później przez Niemcy „przeemigrowały” do USA i rozlały się po innych krajach i kontynentach, doprowadziły do rozprzestrzenienia się wszelkich form seksualnych degeneracji i nieodpowiedzialności. A na manipulowaniu tymi zagadnieniami swoją politykę budowali totalitarni fanatycy wszelkich lewackich ruchów, ze Stalinem i Hitlerem na czele. I właśnie owe „błędy Rosji”, które miały zostać rozsiane po świecie, oraz krwawe wydarzenia jako ich skutek, zapowiedziała Matka Boża pastuszkom w Fatimie, prosząc o modlitwę za cierpiących i o przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Jak się okazuje, nawet niektórzy papieże nie zdawali sobie sprawy z rangi społecznego zagrożenia przyniesionego przez bolszewizm, zaś polityczne uwarunkowania nie zawsze pozwalały na otwarte przeciwdziałanie. Tragiczną cenę i skutki krwawego stulecia świat ponosi nadal.

O wielu wątkach nader dramatycznej najnowszej historii świata, także o polskich wątkach, zapowiedzianych przez objawienia z Fatimy i oplecionych wokół nich przeczytać można we wspomnianym albumie, ilustrowanym bogatym materiałem fotograficznym. Autorzy dotarli do wielu rozsianych po świecie świadków i współuczestników opisywanych wydarzeń. Rozmawiali m.in. z niedawno zmarłym rzecznikiem prasowym Jana Pawła II – Joaquin’em Navarro-Valls’em, długoletnim rektorem sanktuarium fatimskiego ks. Luciano Guerrą i wieloma hierarchami kościelnymi.

W kuluarach można było zakupić wspomniany piękny album a od obecnych autorów potrzymać autografy a nawet dedykacje. Wśród gości obecni byli m.in. poseł na sejm RP prof. Józef Brynkus, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński, radne Rady Miejskiej w Wadowicach Zofia Kaczyńska i Maria Zadora czy dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Andrychowie, były poseł Marian Sołtysiewicz. Gospodarzem spotkania był dyrektor Muzeum, ks. dr Jacek Pietruszka a prezentację uświetniły występy podopiecznych Fundacji Pro Musica Bona. Zaprezentowali oni wybrane dzieła muzyki klasycznej i sakralnej, wśród których nie zabrakło różnych wykonań „Ave Maria”.

Autor: Michał Siwiec-Cielebon
Dziennikarz, historyk, działacz opozycji antykomunistycznej, wyróżniony nagrodą IPN „Świadek Historii”, wnuk z-cy dowódcy 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej majora Michała Siwca, asystent posła na Sejm RP dra hab. prof. UP Kraków Józefa Brynkusa, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 PP.