Kasta ? Basta ! 
Precz z bezprawiem w sądach

Manifestacja  przed Trybunałem Konstytucyjnym

Warszawa, 8 lutego 2020 r.