Sejm Rzeczypospolitej rok 2015 uznał rokiem świętego Jana Pawła II. Dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II mgr Ryszard Zawadowski na miejsce XV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II wybrał Wadowice. Po jesiennych wyborach burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski poparł ideę Konferencji w mieście urodzin Karola Wojtyły. Oddelegował do kontaktów wiceburmistrz p. Ewę Całus. Przygotowano plan konferencji. Wydrukowano zaproszenia. W przeddzień zjazdu gości z całej Polski do Wadowic organizator otrzymał z Urzędu w Wadowicach list w aroganckim tonie.

Pani Ewa Całus w odpowiedzi stwierdziła, że nie podtrzymuje żadnych ustaleń dotyczących współorganizowania i uczestnictwa w XV Ogólnopolskiej Konferencji, nie ma mowy o spotkaniu z uczniami wadowickich szkół, ani tym bardziej z władzami miasta. Powód?

Z uwagi na liczne zajęcia.

Pan Ryszard Zawadowski jest oburzony zachowaniem wiceburmistrz Wadowic p. Ewy Całus. Nigdy nie spotkał się z taką butą i arogancją. Uczestnicy wcześniejszych spotkań w innych miastach w całej Polsce byli witani z serdecznością i szacunkiem. Byli przyjmowani z honorami w gabinetach przez Prezydentów i Burmistrzów polskich miast, tam gdzie organizowali konferencje.

Dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II jest przekonany, że konferencję w Wadowicach rozpocznie od odczytania listu z Urzędu a następnie napisze list otwarty do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zachowaniu urzędniczki pani Ewy Całus. Ma bowiem nadzieję, że mieszkańcy Wadowic, których reprezentantem jest Przewodniczący i Rada Miejska, nigdy nie potraktowaliby tak Polaków, którzy wybrali ich miasto, aby uczcić 95. rocznicę  urodzin Wielkiego Rodaka.

Fot. Redaktor Naczelny miesięcznika „Wiadomości Powiatowe” Krzysztof Kopacz portal powiatlive.pl