Ojciec Święty Franciszek, jest wdzięczny autorce albumu i Wydawnictwu Apostolicum za upamiętnienie osoby Świętego Papieża Polaka oraz życzy, by Jego myśl i przykład wiary były dla wielu także w przyszłości źródłem twórczych inspiracji. – Kiedy Arcybiskup Henryk Hoser w liście do artystów Warszawy i Krakowa, twórców albumu „Dokąd zmierzasz”, kierował słowa: „Dziękuję kilkudziesięcioosobowej grupie Twórców za wkład w powstanie projektu”,nawet mój mąż wątpił, czy możliwe jest, aby aż tak duża grupa pracowała nad powstaniem publikacji – mówi Małgorzata Kupiszewska dziennikarzom portalu Pressmania.pl

Dzieło stworzył sztab „bożych szaleńców”. – Jego Eminencja nie mylił się. Album malarstwa, płyta CD z tekstami miniatur czytanymi przez lektorów tej miary co m.in. Tomasz Knapik współtworzył sztab „bożych szaleńców”. Dołączył do nich Łukasz Urbaniak. Do napisanego specjalnie na potrzeby wydawnictwa wiersza Tadeusza Szymy „Santo Subito” skomponował partyturę: na zespół wokalny, kwartet smyczkowy, fortepian i dzwony. Mam nadzieję, że utwór będzie można już niebawem usłyszeć w wykonaniu profesjonalnych muzyków – podkreśla autorka albumu, pisarka i dziennikarka.

List od Papieża Franciszka z podziękowaniem za album - Dokąd zmierzaszZaskoczenie było ogromne, gdy przyszedł list z Watykanu. – Dlatego kiedy nadszedł list z Watykanu, wydawało mi się zrozumiałe, że muszę dzielić się tą radością z innymi. Przede wszystkim z czytelnikami albumu „Dokąd zmierzasz” – wyjaśnia Małgorzata Kupiszewska, która przekazała nam tą wspaniałą wiadomość o specjalnych życzeniach i podziękowaniach, które nadeszły od Papieża Franciszka, a także wyraziła zgodę na ich publikację, co czynimy z wielką radością. Cały list poniżej.

Czcigodny Ks. Józef Nowak
Dyrektor Apostolicum
Polonia

Czcigodny Księże,
Jego Świątobliwość Franciszek dziękuje za album „Dokąd zmierzasz”, za płytę CD z rozważaniami stacji Drogi krzyżowej i tajemnic Różańca świętego oraz za partyturę utworu „Santo subito”, wydanych staraniem Apostolicum, przekazanych za pośrednictwem pana Piotra Nowiny – Konopki, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Dziękuje Księdzu Dyrektorowi i Autorce albumu, Pani Małgorzacie Kupiszewskiej, bratanicy śp. Pana ambasadora Kupiszewskiego za list i przygotowanie tej publikacji, jako wotum wdzięczności za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

W przesłaniu wideo skierowanym do Polaków, kilka dni przed kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, Ojciec Święty powiedział: „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II. Wszyscy zostaliśmy ubogaceni tym darem. Jan Paweł II nas inspiruje. Natchnieniem są dla nas jego słowa, pisma, jego gesty, jego styl posługi. Inspiruje nas jego cierpienie, przeżywane z heroiczną nadzieją. Inspiruje nas jego całkowite zawierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka, i Matce Bożej”(Watykan, 24 kwietnia 2014r.)

Ojciec Święty, wdzięczny autorce Albumu i Wydawnictwu Apostolicum za upamiętnienie osoby Świętego Papieża Polaka, życzy, by Jego myśl i przykład wiary były dla wielu także w przyszłości źródłem twórczych inspiracji

Z wyrazami szacunku Arcybiskup
Angelo Becciu Substytut Sekretariatu Stanu

Warto w tym miejscu również przypomnieć, że jesteśmy jednym z patronów medialnych albumu „Dokąd zmierzasz”, który pozwala na chwile refleksji i zadumy nad swoją drogą życiową, co wielu z nas jest potrzebne.