Nie wierzycie? Bardzo proszę:

PO. Pierwsze kłamstwo. To informacja, że to nie rząd PiS przerwał negocjacje.
Poseł Artur Soboń. Negocjacje offsetowe prowadzone były z dobrą wolą, czego dowodem jest czterokrotne ich przedłużanie. Strony nie doszły do porozumienia. Zostały zatem zakończone. W cywilizowanym świecie Zachodu to się zdarza. W mentalności postkolonialnej to nie do przyjęcia.

PO. Drugie kłamstwo dotyczy powoływania się na rzekome nieprawidłowości w przetargu. Cały proces miał być bowiem badany przez sąd.
AS.Przetarg nigdy nie był badany przez sąd. Powództwo Świdnika o zamknięcie przetargu bez wyboru oferty zostało oddalone z powodów formalnych. Dokładnie z tych samych powodów na gruncie polskiego prawa nie ma możliwości żadnego odszkodowania dla Francuzów. Poza tym warto dodać, że mówimy o przetargu, który nie opierał się na prawie zamówień publicznych, bo gdyby tak było to nie potrzeba byłoby żadnych nieprawidłowości do jego podważenia. Wystarczy decyzja o zmianie liczby śmigłowców z 70 na 50 bez zmiany ceny, co niewątpliwie byłoby istotnym naruszeniem przepisów ustawy pzp, wpływając na m.in. na terminy dostaw, za co został wykluczony Świdnik.

PO. Trzecie kłamstwo dotyczy kwestionowania tego, iż chcieliśmy kupić te śmigłowce za największą cenę w historii. Cena ma wynikać z parametrów, które zostały określone przez wojsko.
AS. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nikt nigdzie na świecie nie zapłacił tyle za śmigłowce Caracal. „Złote klamki”, które chcieli wojskowi w żaden sposób nie uzasadniają takiej ceny. Tym bardziej, że tych „złotych klamek”, jak wersja ZOP Caracala, nie miał także Airbus.

PO. Czwarte kłamstwo dotyczy zapowiedzi, że rząd PiS szybko zapewni polskiej armii nowe śmigłowce.
AS. To oczywiście będzie można niebawem zweryfikować. Ale nasi poprzednicy mieli to do siebie, że opóźnili zamówienia dla armii o co najmniej kilka lat w każdym programie, więc o progres tutaj nie tak trudno.

PO. Piąte kłamstwo dotyczy stwierdzenia, iż rząd kieruje się racją stanu i chce, by polskie firmy wykonywały to zlecenie.
AS. Racją stanu jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw sprzętu, uzbrojenia i amunicji z terytorium RP. I to Świdnik i Mielec znajdują w Polsce a nie Marsylia.

PO. Szóste kłamstwo dotyczy argumentu, że rząd PiS chce chronić interes narodowy, kiedy dzięki zawarciu kontraktu miało powstać tysiąc miejsc pracy w Łodzi i Radomiu.
AS. Kłamstwa o tysiącach miejsc pracy w Łodzi i Radomiu, wojskowej wyżynie lotniczej czy innych zapewnieniach w ramach licytacji PO i Airbusa zostały boleśnie zweryfikowane w rzeczywistej propozycji offsetowej AH dla Polski. Dodajmy też, że swoje oferty offsetowe dla m.in. Łodzi złożył zarówno Świdnik, jak i Mielec. Tylko nie był one rozpatrywane.

PO. Ostatnie 7. kłamstwo dotyczy tego, że 13 mld zostanie wydane na zakup uzbrojenia.
AS. Ta gigantyczna kwota jest całkowicie abstrakcyjna, jeśli chodzi o potrzeby w zakresie śmigłowców wielozadaniowych. Bez wątpienia potrzeba jej weryfikacji. Tyle, że całość wydatków PMT armii zostanie rzeczywiście wydana na jej modernizację, nie tylko na papierze. Także te 13 mld PLN.

artur-sobonAutor: Artur Soboń
Poseł PiS

 

 

Od redakcji portalu Pressmania.pl
Wszystko wskazuje na to, że POlitycy PO kopiują tezy organu lobbystycznego Airbus Helicopters, który napisał o „6 kłamstwach”. To siódme to musi być wkład własny intelektu „państwowców” z PO. Więcej TUTAJ.