Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości i korzystanie z owoców swojej pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na szacunku do życia ludzkiego oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego. Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane. Dlatego wyrażamy chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu takie kształtowanie porządku społeczno-prawnego, które zagwarantuje pełną ochronę życia ludzkiego i szacunek dla rodziny („Deklaracja na rzecz Życia i Rodziny” Krajowa Pielgrzymka Duszpasterstwa Rodzin na Jasnej Górze 2012 r.).

Marsze dla Życia i Rodziny są manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizowane są przez grupę osób, wspólnot, organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament życia społecznego. Uczestnicy gromadzą się nie po to, by manifestować swój sprzeciw wobec antywartości, lecz przede wszystkim, aby publicznie opowiedzieć się za wyznawanymi przez siebie wartościami.

W tym roku 7 czerwca po raz pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie ulicami Tychów. Rozpocznie się od Mszy św. w kościele pw. św. Krzysztofa o godzinie 12.30 w intencji wszystkich rodzin miasta. Z kolei uczestnicy wyruszą w radosnym korowodzie do parku miejskiego, gdzie odbędzie się piknik rodzinny. Tychy to miasto, gdzie zarejestrowanych jest ponad 700 rodzin wielodzietnych. Warto, aby spotkały się razem i w atmosferze radości dały świadectwo szczęścia z posiadania potomstwa.

Marsze dla Życia i Rodziny odbywają się w Polsce od wielu lat. W 2015 roku idziemy pod hasłem: Rodzina – Wspólnota – Polska. Organizatorzy marszu w Tychach zapraszają wszystkie środowiska, grupy ludzi, organizacje, samorządowców, działaczy społecznych, indywidualnych mieszkańców, dla których życie jest wartością najwyższą, aby zmobilizować rodziny do wzięcia odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. Przyświeca im idea wsparcia rodzin w tych działaniach, gdyż są świadomi, że bez ich zaangażowania nie uda się zmienić Polski.

Zapraszając wszystkich (niezależnie od przynależności) do wzięcia udziału w marszu w Tychach, odwołam się do słów Karola Wojtyły: „Przyszłość świata należy do rodziny (…) Rodzina jest bastionem narodu, brońmy jej przed rozbijaniem, bo jeśli podważą ten bastion, upadnie naród i Kościół”.

Dołacz do nas na Facebook’u, powiedz znajomym i chodź z nami Ty oraz Ty, bądźmy razem jak jedna wielka RODZINA ponad podziałami.

W imieniu Organizatorów
Ewa Węglarz