Wykład wiceprezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka i pokaz filmu o Żołnierzach Wyklętych w Akademii Ignatianum. Polska szuka bohaterów pochowanych w bezimiennych mogiłach.

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk wygłosił 9 lutego 2018 r. na Akademii Ignatianum w Krakowie wykład zatytułowany „Polska szuka bohaterów”. Podczas ilustrowanego pokazem zdjęć wystąpienia mówił o wysiłkach pracowników IPN, którzy starają się odnaleźć miejsca pochówku Żołnierzy Wyklętych. Patriotów, zamordowanych przez komunistyczne władze w czasach stalinowskich i pochowanych w bezimiennych mogiłach.

Po wykładzie wyświetlono film „Więzy krwi”,  w reżyserii Dariusza Walusiaka. Dokument ten opowiada o żołnierzach ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka”. O heroicznej walce i tragicznym losie patriotów. Szczątki żołnierzy NSZ wiosną ub. roku odnalazł w Starym Grodkowie zespół kierowany przez prof. Szwagrzyka. Wiceprezes IPN spotkał się także w Węgierskiej Górce z członkami rodzin żołnierzy „Bartka”. Krewni oddali materiał genetyczny do badań porównawczych. W tym roku pracownicy IPN zamierzają sprawdzić inne miejsca, w których mogą spoczywać żołnierze NSZ, m.in. w Bielsku-Białej i Cieszynie.

Kraków, 9 lutego 2018 r.