Kończący kadencje poseł dr hab. Józef  Brynkus podziękował wszystkim współpracownikom i przyjaciołom, którzy wspierali go w czasie jego parlamentarnej misji. Wyrazy wdzięczności skierował do posłów Klubu Kukiz’15 oraz innych parlamentarzystów, z którymi przyszło mu współdziałać w czasie czterech lat pełnienia mandatu poselskiego oraz do pracowników Sejmu RP i innych instytucji, z których fachowej pomocy korzystał w trakcie wykonywania obowiązków. Prof. Brynkus podziękował także licznym przyjaciołom, asystentom społecznym i pracownikom swojego Biura Poselskiego, którzy wraz z nim angażowali się w różne działania i podejmowali rozliczne przedsięwzięcia. Poseł podziękował, ale jak napisał w swoim wystąpieniu, nie żegna się z nikim, gdyż jest przekonany, że wielu spośród swoich współpracowników spotka jeszcze na różnych polach społecznej i politycznej aktywności. Bo jak przyznał poseł, wiele dla poprawy życia w Polsce udało się zrobić, ale wiele jeszcze nadal pozostaje do zrobienia.

Poniżej pełna treść podziękowań.

Wadowice, dnia 11 listopada 2019 roku

 

Szanowni Państwo, Współpracownicy i Przyjaciele!
Data 11 listopada 2019 roku zamyka czteroletni czas mojej pracy parlamentarnej, rozpoczętej 12 listopada 2015 roku. Kończąc kadencję parlamentarną pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, z którymi dane mi było współpracować dla dobra naszej Ojczyzny i Polaków, aby Polska była lepsza a ludzie żyli godniej.

Przez minione cztery lata dzięki współpracy z wieloma osobami udało się zmienić Rzeczpospolitą i naszą małą ojczyznę, Małopolskę Zachodnią oraz Ziemie Wadowicką. Dzięki temu, że byliśmy razem, udało się dokonać wielu dobrych i ważnych rzeczy. Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Klubu Parlamentarnego Kukiz’15, wszystkim Parlamentarzystom, z którymi dane mi było współpracować przy różnych projektach i ustawach, Pracownikom Kancelarii Sejmu RP oraz innych instytucji. Serdecznie dziękuję samorządowcom wszystkich szczebli, z którymi przyszło mi współdziałać w ciągu minionych czterech lat oraz wszystkim aktywnie angażującym się w codzienne budowanie lepszego bytu naszej Ojczyzny.

W ciągu tych czterech lat wiele osób wsparło moją działalność, podejmując działania jako asystenci społeczni i wolontariusze. Z wieloma innymi uczestniczyłem w realizacji projektów „Pułkownik Kukliński Zwycięska Misja”, „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” czy „Bóg i Ojczyzna”. Za to zaangażowanie dziękuję gorąco: Andrzejowi Bednarczykowi, Małgorzacie Klemczak, Wojciechowi Kostce, Małgorzacie Kupiszewskiej, Agnieszce Leciejewskiej, Tomkowi i Kindze Maciejowskim, Katarzynie Miejskiej-Stawowy, Januszowi Musze, Wiktorii Rak, Marcie Semaniszyn, Janowi Sikorze, Markowi Sikorze, Sławomirowi Sitkowi, Mirosławowi Sordylowi, Wiesławowi Szenderze, Małgorzacie i Michałowi Ścianom, Jerzemu Trojanowskiemu i Tomaszowi Trzcińskiemu. Za ogromne zaangażowanie i wielki wkład pracy bardzo dziękuję pracownikom mojego Biura Poselskiego: Sylwii Michalec, Rajmundowi Pollakowi, Krzysztofowi Sitko, Michałowi Siwcowi-Cielebonowi, Zbigniewowi Smykli oraz Mariuszowi Witkowskiemu.

Życzę Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz sukcesów na wszystkich polach Waszej działalności. Dziękuję, ale nie żegnam się z Państwem, gdyż jestem przekonany, że wiele jeszcze pozostaje do zrobienia i wiele postulatów, z którymi szliśmy do wyborów zarówno w 2015 jak i w 2019 roku nadal czeka na realizację. I że jeszcze niejeden raz  spotkam się z wieloma spośród Państwa na różnych polach politycznej czy obywatelskiej aktywności.

Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.                                         
Dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP VIII kadencji