Czego i kogo boi się PiS? Dlaczego spod obrad Sejmu RP wycofano prezydencki projekt ustawy o ustanoweniu Narodowego Dnia Polaków ratujących Żydów?

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wycofał we wtorek 6 lutego 2018 r. z porządku obrad Sejmu prezydencki ustawy o Narodowym Dniu Pamięci Polaków  ratujących Żydów. Czyżby wolał debatę o szmalcownikach?

Zdejmując spod obrad projekt prezydenckiej ustawy, oddającej hołd Polakom ratującym Żydów i ustanawiający państwowe święto na ich cześć, marszałek M. Kuchciński zrealizował m.in. wniosek posłanki Joanny Scheuring-Wielgus (Nowoczesna), która apelowała o zdjęcie projektu tej ustawy z porządku obrad. Zadziwiająca wrażliwość na głupotę części opozycji. Dlaczego na głupotę? Bo J. Scheuring-Wielgus uzasadniała wniosek o wycofanie ustawy spod obrad „szacunkiem dla prawdziwych bohaterów”. Zapewne zatem według niej szacunek polega na nieoddawaniu czci Polakom narażającym życie własne dla ratowania życia współobywateli RP pochodzenia żydowskiego.

Oczywiście w tle kuriozalnej decyzji marszałka Kuchcińskiego było zamieszanie wokół innej niedawno uchwalonej w polskim parlamencie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przez wprowadzenie artykułu o ściganiu kłamstwa o holokauście, mówiącego o „polskich obozach zagłady”. Ale w ten sposób, zamiast wzmocnić ideę obrony polskiej pamięci narodowej i dobrego imienia Polski i Polaków, w dniu w którym Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o IPN, zrezygnowano z usankcjonowania szacunku dla polskich bohaterów.

Warto jednak przy tej okazji zauważyć, że głęboko słuszny w swej wymowie projekt zaproponowany przez Prezydenta RP, ma również jedną bardzo istotną wadę. W zaproponowanej treści ustawy próżno szukać wzmianki o tym, że życie Polaków broniących Żydów było zagrożone tak samo, jak samych Żydów.

Także w uzasadnieniu projektu ustawy przekazanym z Kancelarii Prezydenta RP jest co najmniej kilka kuriozalnych sformułowań czy wniosków, mogących podważyć wiarę w kompetencje historyczne osób przygotowujących ów projekt, oraz logikę ich myślenia.

Zabrakło bowiem w tym sążnistym wywodzie historycznym podkreślenia, że pierwszymi ofiarami hitlerowskiego terroru stali się wszyscy obywatele II RP, a zwłaszcza Polacy, oraz przypomnienia, że obozy wyniszczenia powstały dla mordowania w nich Polaków, a dopiero później stały się miejscem masowej eksterminacji innych narodów.

Czytelnik nie dowie się z tego uzasadnienia, że zorganizowaną akcję pomocy Żydom prowadziły przede wszystkim struktury Polskiego Państwa Podziemnego, reprezentujące prawowite władze i system prawny II RP, a zatem idee i wartości przyświecające większości Polaków.

No i wreszcie, zapis w uzasadnieniu ustawy wymieniający jako obrońców Żydów tylko Armię Krajową, eliminuje zarówno niescaloną z AK część Batalionów Chłopskich i Ludowej Straży Bezpieczeństwa, jak też Organizację Polską, Narodowe Siły Zbrojne i niescalone elementy Narodowej Organizacji Wojskowej, które również miały swój udział w ratowaniu Żydów.

W uzasadnieniu projektu znalazło się też zdanie, którego fragment przeczytany bez zrozumienia braku znaków przestankowych może sugerować, że Zagładę zgotowali Żydom „niemieccy naziści  i heroizm naszych rodaków”. Takie niedbałości mogą być mocno szkodliwe dla Polski.

Podobnie, jak jasnemu przekazowi polskiej polityki pamięci historycznej niewątpliwie szkodzą manipulacje z projektami ustaw, robione przez marszałka niemalże pod dyktando fanaberii opozycyjnej posłanki von Thorn (czyli z Torunia), a zupełnie niezgodnie z potrzebami polskiej racji stanu.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Paweł Kula/sejm.gov.pl