Pierwszy polski oficer w NATO otrzymał nominację generalską. – Prezydent RP Andrzej Duda mianował pośmiertnie płk. Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady – na wniosek Ministra Obrony Narodowej – poinformował na Twitterze rzecznik prasowy prezydenta Marek Magierowski.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z wnioskiem w tej sprawie do szefa MON występowała Małgorzata Kupiszewska, szefowa projektu „Pułkownik Kukliński Zwycięska Misja”. Odkłamywanie historii Polski trwa. Polacy muszą poznać na nowo swoich wielkich bohaterów, którzy będą wzorcami dla kolejnych pokoleń. Przywracanie prawdziwej pamięci historycznej to żmudny proces.

Publikujemy pełną treść wniosku Małgorzaty Kupiszewskiej do szefa MON:

Małgorzata Kupiszewska                                                                 Wiązowna, 28.01.2016r.
05-462 Wiązowna, Parkingowa 18a

 

                                                                                              Minister Obrony Narodowej
                                                                                                Pan Antoni Macierewicz

Jako organizatorka ogólnopolskiej inicjatywy Pułkownik Kukliński – zwycięska misja, skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego w Wiązownie, pragnąc oddać hołd jednemu z najwybitniejszych żołnierzy Rzeczypospolitej, który zapłacił wysoką cenę za ocalenie Polski i dążenie do jej Niepodległości, składam niniejszym na ręce Pana Ministra Obrony Narodowej wniosek o:

awansowanie – pośmiertnie – pana Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego do stopnia generała brygady Wojska Polskiego

Pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński walczył, samotnie ale zwycięsko, o odzyskanie suwerenności Rzeczypospolitej. Bliskie mu było zachowanie polskiej tożsamości kulturowej. Dzięki niemu polskie matki i matki innych narodów nie płaczą dziś po stracie swoich synów. Osoby znające Pułkownika widziały w nim człowieka prawego, wielkiego charakteru, odwagi, polskiego patriotę. W czasie, kiedy Pułkownik podejmował swoją misję, potrzeba było bowiem głębokiego patriotyzmu i wielkiej determinacji, aby w sposób zdecydowany przeciwstawić się Imperium Zła.

Ogólnopolska Konferencja – Pomnik Symboliczny – zorganizowana 7. listopada 2015 r.w Wiązownie pod Warszawą, pokazała zasługi Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego dla zachowania pokoju w Europie i zachowania Polski na mapie świata. Jestem przekonana, że zasługi tej miary, co dokonania Ryszarda J. Kuklińskiego w pełni zasługują nie tylko na Konferencję – ale na nagrodzenie przez Urzędy Rzeczypospolitej wyższym stopniem, godnym tego niezłomnego i wiernego Jej żołnierza.

Łączę wyrazy najwyższego szacunku,
Małgorzata Kupiszewska

W lutym, dwa dni przed 12. rocznicą śmierci pułkownika Kuklińskiego minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o awans generalski dla „pierwszego polskiego oficera w NATO”. – To się należy pamięci pułkownika, to należy się też polskiej armii, która musi mieć wzory jasne i odróżniać co jest dobre, a co jest złe. Żołnierze muszą wiedzieć kiedy mają do czynienia ze zdradą, a kiedy z bohaterstwem – mówił wtedy mediom minister Macierewicz.