Media obiegła informacja, że do skrzynek poselskich w Europarlamencie dotarł „Witold’s Report from Auschwitz”. Jak poinformował eurodeputowany Dobromir Sośnierz w ramach akcji „Rotmistrz Pilecki — bohater niezwyciężony” dostarczył do skrzynek wszystkich posłów spoza Polski angielską wersję „Raport Witolda”. – „Mam nadzieję, że po tej lekturze jeden z drugim zakrztusi się przy kolejnej próbie wypowiedzenia frazy polskie obozy śmierci” – napisał na jednym z portali społecznościowych Sośnierz.

Warto w tym miejscu podkreślić, że „Raport Witolda” zostały wydany staraniem Fundacji Gdzie z Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie i Wydawnictwa APOSTOLICUM w Ząbkach. Raport Rotmistrza Pileckiego został opracowany niezwykle sumiennie, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. W skład komitetu redakcyjnego weszli dr hab. Józef Brynkus, red. Michał Siwiec-Cielebon, prof. Wiesław Jan Wysocki i ks. Grzegorz Radzikowski.

Rotmistrz Pilecki napisał ten raport nie dla pieniędzy. – Witold Pilecki, przystępując do spisania tego, co widział i czego doznał w KL Auschwitz, nie czynił tego dla pieniędzy, chociaż mu je oferowano. Nie zrobił tego dla awansów, bo i tak udawał się z kolejną misją – straceńczą, jak się miało okazać – tym razem bez możliwości ocalenia. Spisał go dla Pamięci i Historii, aby przypomnieć kilkuset swoich współpracowników, tych którzy zaangażowali się w obozową konspirację, by przygotować kolegów-więźniów na moment ewentualnego powstańczego zrywu i oswobodzenia. Nadzieja i otucha, pomoc medyczna, organizacyjna i żywnościowa, którą niosła podziemna organizacja Pileckiego, niewątpliwie uratowały życie wielu spośród tysięcy więźniów – mówi dr hab. Józef Brynkus.

Komunistom nie udało się wymazać z kart historii bohaterstwa rtm. Witolda Pileckiego. – Ze względów politycznych w Polsce powojennej istnienie tak rozbudowanej siatki konspiracyjnej w KL Auschwitz przemilczano, a obraz działalności konspiracji przeciwko Niemcom zafałszowano. Dokonanie Pileckiego – założenie konspiracji i profesjonalnie prowadzonej działalności warunkach skrajnej opresji – z dzisiejszej perspektywy jest w historii II Wojny Światowej zdarzeniem bez precedensu – podkreśla członek kolegium redakcyjnego poseł Brynkus.

8 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się także organizowana przez Śośnierza konferencja, która ma być okazją do rozmowy na temat misji rtm. Witolda Pileckiego w niemieckim obozie śmierci w Auschwitz. Udział w konferencji wezmą m.in. Małgorzata Kupiszewska, koordynator projektu Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony i dr Krzysztof Tracki autor książki Młodość Witolda Pileckiego.

Ta walka zakończyła się sukcesem. – Utworzona przez Pileckiego, ochotnika do Auschwitz, siatka Związku Organizacji Wojskowej przez dwa lata i siedem miesięcy walczyła z niemieckim systemem zniewolenia. Przekazywała światu (w 21 przesłanych wiadomościach) informacje o holokauście Polaków i innych narodowości. Świat nie chciał wierzyć i pozostał głuchy na to, co działo się w obozie. Pileckiemu udało się zbiec z KL Auschwitz wraz z dwoma towarzyszami w nocy 25/26 kwietnia 1943 roku, kiedy zniesiono już odpowiedzialność zbiorową za ucieczki z obozu – przypominają organizatorzy akcji.

Niekomercyjne wydanie Raportu Witolda w ponad 20 000 egzemplarzy zostało przekazane do bibliotek w kraju oraz Polakom na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Niemczech, Włoszech, Wlk. Brytanii, Belgii i Luksemburgu. Posłowie PE spoza Polski dostaną egzemplarze Witold’s Report from Auschwitz. 500 egzemplarzy angielskiej wersji Raportu Witolda Fundacja „Gdzie” chce także przesłać dziennikarzom na całym świecie. – „Czas najwyższy przeciwstawić się terminowi polskie obozy śmierci oraz zakłamanym przekazom relacjonującym życie na okupowanych ziemiach Polski, a Raport Witolda to doskonałe narzędzie do walki o prawdę” – podkreślają.

Więcej o tym gdzie przekazano „Raport Witolda” czytaj tutaj.