Rozpoczął się rok szkolny, warto więc przypomnieć, iż tylko do 20 września uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych mogą przysyłać prace na konkurs literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. Konkurs jest częścią „Projektu” pod taką samą nazwą, realizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Projekt krakowskiej Fundacji GDZIE pt.: „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” ma charakter międzynarodowy – jego działania skierowane są do uczestników na całym świecie. Uczestnictwo w komitetach honorowych poszczególnych działań przyjęły najwybitniejsze postacie świata polityki, nauki i sztuki.

Obejmuje on różnorakie działania, mające przypominać tę wielką i niezwykłą postać żołnierza, społecznika, ojca i gospodarza: m.in. międzynarodowy konkurs na plakat, konkurs historyczny dla studentów, turniej piłkarski, koncerty, wystawy, różnojęzyczne wydawnictwa i konferencje historyczne. Projekt ma propagować wartości, które Rotmistrz Pilecki wyznawał i niezłomnie w życiu codziennym realizował: patriotyzm, umiłowanie prawdy, uczciwość, wartości rodzinne, bezinteresowną pomoc innym, a także np. samodoskonalenie hartu ducha i pracę nad tężyzną fizyczną. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków MSZ, Fundacji PZU oraz Fundacji PKO BP.

Konkurs literacki skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a termin zgłoszeń upływa 20 września bieżącego roku, a więc za niespełna trzy tygodnie.

Postać Rotmistrza Pileckiego oraz to wszystko co ona ze sobą niesie, w nauczaniu szkolnym jest idealnym wzorcem do wykorzystania i dla młodzieży – do naśladowania. Dlatego udział szkół w tym projekcie, a w konkursie literackim w szczególności, może przynieść niezmiernie pozytywne efekty nauczania w przyszłości… Obok zrozumienia haseł Prawda – Pamięć – Duma zależy nam, aby młodzież poznała dokonania Rotmistrza, polubiła za jego przymioty i propagowała jako wzór do naśladowania wśród rówieśników –  mówi Małgorzata Kupiszewska, koordynatorka Projektu – Młodzież potrzebuje autorytetów, a Rotmistrz Pilecki dzięki odważnej postawie w życiu i przygodom, które przeżył, idealnie wpisuje się w ich potrzebę poszukiwania życiowych przewodników, wskazujących im właściwe postępowanie. Prosimy wszystkich Dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie o nagrodę Minister Edukacji Narodowej. Laureaci konkursu dostaną także dodatkowe nagrody m.in. od Ministra Spraw Zagranicznych, który informację o nim prosił przesłać do wszystkich placówek oświaty poza granicami kraju – dodaje Małgorzata Kupiszewska.

Zgodnie z regulaminem konkurs przewidziany jest dla uczniów gimnazjow i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz dla uczniów na tych etapach kształcenia, uczących się języka polskiego za granicą. Przewidziano kilka kategorii wiekowych i form wypowiedzi literackich. Uczniowie klas od I  do III gimnazjum (od 13  do 16 lat) mają do wyboru pracę pisemną – opowiadanie literackie lub paradokument. Uczniowie klas od I do III szkół ponadgimnazjalnych (od 17 do 20 lat) mogą wybrać esej lub miniaturę literacką.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ufundowało dla uczestników i szkół, które reprezentują cenne nagrody: aparaty fotograficzne, czytniki e-booków, tablicę interaktywną, zestawy książek i gier edukacyjnych. Wśród fundatorów nagród są również Wydawnictwo Naukowe PWN, firma Parker oraz Anna i Jan Rekowie. Dodatkową atrakcją dla uczestników jest to, że najciekawsze prace zostaną wydane w tomie zatytułowanym „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”.

Prace oceni wybitne jury – prof. Danuta Krzyżyk – z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim,autorka wielu publikacji dydaktycznych, Przewodnicząca Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego w Radzie Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Piotr Gajewski – były pracownik IPN, współtwórca strony internetowej pilecki.ipn.gov.pl., współtwórca i realizator projektów upamiętniających postać „Ochotnika do Auschwitz”, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej; Tomasz Łysiak –  dziennikarz radiowy, pisarz, aktor, scenarzysta filmowy, autor cyklu powieści historyczno-awanturniczych „Kroniki Szalbierskie”, „Medalion na pancerzu”. Syn Waldemara Łysiaka, pisarza; Tadeusz Płużański – syn prof. Tadeusza Płużańskiego, specjalizujący się w powojennej historii Polski, współpracujacy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, autor wielu książek, m.in. „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy”. W pracach jury uczestniczyć będą nauczyciele z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów z przewodniczącą Marią Gudro-Homicką, współorganizatorką konkursu.

Prace muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane. Organizatorzy przyjmują tylko jedną pracę. Obowiązuje określona liczba znaków. Można je przesłać do 20 września – decyduje data stempla pocztowego – lub złożyć w Biurze przewodniczącej Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, pani Marii Gudro-Homickiej, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 14, w Pilawie.

Nagrody w konkursie zostaną wręczone 19 listopada, w Warszawie, podczas  Ogólnopolskiej Konferencji „Rotmistrz  Pilecki  Bohater  Niezwyciężony”, wieńczącej  Projekt.

Szczegóły na temat Projektu i konkursu, w tym wymagania edytorskie tekstów, Regulaminy, można znaleźć na stronie www.rtmpilecki.com.pl